Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

Besluitenlijst  zonecollege

di 07/03/2023 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2023_ZC_00081 - Zonecollege - Verslag 28 februari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_ZC_00082 - Zoneraad - Bijeenroeping Zoneraad en dagorde zitting 13 maart 2023 - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_ZC_00083 - Netwerking 2023 - Bezoek aan brandweer Parijs. Verderzetting kennisdeling GRIMP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_ZC_00084 - Opleiding 2023 - Lijst 7 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_ZC_00085 - Betaalbaarstelling facturen 2023/265 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 406 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_ZC_00086 - Bestek 2023 - 2023-BZA-0005. Aankoop van minibussen (8+1) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_ZC_00087 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van brandweervrouw om medische redenen. Beƫindiging - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_ZC_00088 - Operationeel personeel - Tuchtprocedure. Hoorzitting en Uitspraak van de tuchtoverheid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_ZC_00089 - Selectieprocedure omkaderend personeel 2023 - Afdelingshoofd preventie (A4a-A4b) . Kennisname eindverslag - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2023_ZC_00090 - Selectieprocedure omkaderend personeel 2023 - Afdelingshoofd preventie (A4a-A4b). Aanstelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_ZC_00091 - Selectieprocedure omkaderend personeel 2023 - Vacature deskundige secretariaat: directie assistent en besluitvorming (deskundige, B1-B3). Openverklaring, samenstelling selectiejury en timing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_ZC_00092 - Zonepersoneel - Stage van student. Verbinding - Goedkeuring

  Goedgekeurd