Terug
Gepubliceerd op 08/05/2023

Besluitenlijst  zonecollege

di 02/05/2023 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2023_ZC_00156 - Zonecollege - Verslag 25 april 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_ZC_00157 - Overeenkomst 2023 - Provinciale wachtregeling Dir-CP-Ops - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_ZC_00158 - Bestelbonnen 2023 - Goedkeuringen op lijst 05 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_ZC_00159 - Betaalbaarstelling facturen 2023/273 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 414 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_ZC_00160 - Raamovereenkomsten 2023 - Groep stad Antwerpen / Opdrachtencentrale Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken / A.S.T.R.I.D. nv. / CREAT / NGI / Hulpverleningszones. Lijst in gebruik door Brandweer Zone Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_ZC_00161 - Selectieprocedure omkaderend personeel 2023 - Deskundige secretariaat: directie-assistent en besluitvorming (deskundige, B1-B3). Kennisname eindverslag - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2023_ZC_00162 - Selectieprocedure omkaderend personeel 2023 - Deskundige secretariaat: directie-assistent en besluitvorming (deskundige, B1-B3). Aanstelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_ZC_00163 - Overeenkomst 2023 - Welzijn. Aanpassing dienstverleningsovereenkomst GPD - Bekrachtiging

  Goedgekeurd