Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

Besluitenlijst  zonecollege

di 30/05/2023 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2023_ZC_00193 - Zonecollege - Verslag 23 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_ZC_00194 - Opleiding 2023 - Lijst 16 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_ZC_00195 - Bestelbonnen 2023 - Goedkeuringen op lijst 09 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_ZC_00196 - Rekening 2022 - Kredietoverdracht van 2022 naar 2023. Schuldvorderingsstaat 2022. Formulier T 2022 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_ZC_00197 - Betaalbaarstelling facturen 2023/277 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 418 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_ZC_00198 - Gunning 2023 - 2023-BZA-0008. Raamovereenkomst voor het leveren van houtpellets voor verwarming en warm water voor Post Berendrecht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_ZC_00199 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van brandweerman om medische redenen. Aanpassing - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_ZC_00200 - Operationeel personeel - Cumulatie van beroepsactiviteiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_ZC_00201 - Selectieprocedure operationeel personeel - Bevordering sergeant. Kennisname eindverslag - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2023_ZC_00202 - Selectieprocedure operationeel personeel - Bevordering Sergeant. Toelating tot bevorderingsstage - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_ZC_00203 - Zonepersoneel - Stage van student. JINC - Goedkeuring

  Goedgekeurd