Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluitenlijst  zonecollege

di 28/02/2023 - 09:00 Post Noord

 • 1.

  2023_ZC_00069 - Zonecollege - Verslag 21 februari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_ZC_00070 - Lidmaatschap 2023 - Internationale brandweerorganisaties IAFC en NFPA. Terugbetaling kosten personeel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_ZC_00071 - Opleiding 2023 - Lijst 6 - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_ZC_00072 - Betaalbaarstelling facturen 2023/264 - Facturen Brandweer Zone Antwerpen en prezone Antwerpen-Zwijndrecht betaalbaarstelling lijst 405 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_ZC_00073 - Raamovereenkomsten 2023 - Groep stad Antwerpen / Opdrachtencentrale Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken / A.S.T.R.I.D. nv. / CREAT / NGI / Hulpverleningszones. Lijst in gebruik door Brandweer Zone Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_ZC_00074 - Procedure en bestek 2023 - BZA/LOG/EXP/2022/74. Leveren van interventieboot (type RIB) met onderhoudscontract. Stopzetting en heraanbesteding onder 2023-BZA-0007 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_ZC_00075 - Gunning 2023 - BZA/LOG/EXP/2022/93. Raamovereenkomst voor opleidingen rond Insights Discovery - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_ZC_00076 - Uitvoering 2023 - BZA/LOG/EXP/2021/71. Raamovereenkomst voor het periodiek onderhoud, kalibratie en herstelling van gasdetectie- en meetapparatuur en het bijleveren van apparatuur en toebehoren. Perceel 3 Gasdetectie- en meetapparatuur van het merk SENSIT. Wijziging. Overname - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_ZC_00077 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van brandweerman om medische redenen. Verlenging - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_ZC_00078 - Operationeel personeel - Wedertewerkstelling van sergeant om medische redenen. Aanpassing - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_ZC_00079 - Operationeel personeel - Cumulatie van beroepsactiviteiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2023_ZC_00080 - Operationeel personeel - Vrijwillig ontslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd