Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

Agenda  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 12/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • 1.

  2023_DCBZL_00135 - Districtscollege - Notulen 5 juni 2023 - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DCBZL_00136 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 26 juni 2023 - Kennisneming

 • 3.

  2023_DCBZL_00137 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter districtsraad. Waarneming - Kennisneming

 • 4.

  2023_DCBZL_00138 - Lokaal sportbeleid - Ondersteuning sport. Afsprakennota's sportverenigingen 2023 - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCBZL_00139 - Ondersteuning - Projectondersteuning - Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DCBZL_00140 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

 • 7.

  2023_DCBZL_00141 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 5 juni 2023 - Kennisneming