Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCBZL_00138 - Lokaal sportbeleid - Ondersteuning sport. Afsprakennota's sportverenigingen 2023 - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 12/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00138 - Lokaal sportbeleid - Ondersteuning sport. Afsprakennota's sportverenigingen 2023 - Goedkeuring 2023_DCBZL_00138 - Lokaal sportbeleid - Ondersteuning sport. Afsprakennota's sportverenigingen 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtsbestuur wenst met volgende sportverenigingen een afsprakennota af te sluiten voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023:

 • Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet ;
 • Bears Base- en softballclub vzw;
 • Berendrecht judoclub vzw;
 • Bushido Zandvliet vzw;
 • Handbalclub 't Noorden vzw;
 • Handen vol Handbal Zandvliet vzw;
 • KFC Berendrecht Sport vzw;
 • Polderse reddingsclub vzw;
 • Koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw:Antwerp Port Epic;
 • Koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw: : Slutingsprijs Putte-Kapellen;
 • TC Raffic || vzw;
 • Zandvliet sport vzw. 

De districtsraad keude op 28 november 2022 (jaarnummer 57) aanpassing 5 van het meerjarenplan goed. Hierin werd nominatief de ondersteuning voor bovenstaande verenigingen opgenomen.

Juridische grond

 • Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige ondersteuning
 • Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid. 

Argumentatie

Gezien het belang van de uitstraling van deze verenigingen voor het district, vindt het districtscollege het opportuun om een duurzame samenwerking aan te gaan met deze sportverenigingen.

Deze afsprakennota wordt afgesloten voor de duur van 2023. Uitbetaling zal gebeuren op basis van een afrekening met stavingstukken nadat de verenigingen deze hebben binnengebracht. 

De bedragen voor de afsprakennota's werden nominatief voorzien bij de aanpassing 5 meerjarenplan 2020 - 2025.

Algemene financiƫle opmerkingen

Het district voorziet onderstaande nominatieve ondersteuning voor volgende verenigingen op het exploitatiebudget 2023:

 • 10.500,00 EUR voor Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet vzw;
 • 1.000,00 EUR voor Bears Base- en softballclub vzw;
 • 2.000,00 EUR voor Berendrecht judoclub vzw;
 • 2.500,00 EUR voor Bushido Zandvliet vzw;
 • 2.500,00 EUR voor Handbalclub 't Noorden vzw;
 • 2.500,00 EUR voor Handen vol Handbal Zandvliet vzw;
 • 8.000,00 EUR voor KFC Berendrecht Sport vzw;
 • 1.500,00 EUR voor Polderse reddingsclub vzw;
 • 1.500,00 EUR voor Koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw :Antwerp Port Epic;
 • 1.500,00 EUR voor koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw: Slutingsprijs Putte-Kapellen;
 • 3.500,00 EUR voor TC Raffic || vzw;
 • 8.000,00 EUR voor Zandvliet sport vzw. 

De uitbetaling gebeurt steeds na controle van de stavingstukken. De stavingstukken van de sportverenigingen worden ten laatste ingediend op 31 oktober 2023.  

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota's met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor ondersteuning aan hieronder vermelde sportverenigingen:

 • Turnkring Aktiva Berendrecht Zandvliet vzw ;
 • Bears Base- en softballclub vzw;
 • Berendrecht judoclub vzw;
 • Bushido Zandvliet vzw ;
 • Handbalclub 't Noorden vzw;
 • Handen vol Handbal Zandvliet vzw;
 • KFC Berendrecht Sport vzw;
 • Polderse reddingsclub vzw;
 • Koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw:Antwerp Port Epic;
 • Koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw: : Slutingsprijs Putte-Kapellen;
 • TC Raffic || vzw;
 • Zandvliet sport vzw.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van deze ondersteuningsopdrachten 2023 aan volgende sportverenigingen goed:

 • Turnkring Aktiva Berendrecht Zandvliet vzw ;
 • Bears Base- en softballclub vzw;
 • Berendrecht judoclub vzw;
 • Bushido Zandvliet vzw ;
 • Handbalclub 't Noorden vzw;
 • Handen vol Handbal Zandvliet vzw;
 • KFC Berendrecht Sport vzw;
 • Polderse reddingsclub vzw;
 • Koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw:Antwerp Port Epic;
 • Koninklijke wielrijdersclub Merksem vzw: : Slutingsprijs Putte-Kapellen;
 • TC Raffic || vzw;
 • Zandvliet sport vzw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Turnkring Aktiva Berendrecht Zandvliet vzw
Monikkenhofstraat 296
2040 Antwerpen
0469.520.283
BE18 4119 0049 6165
 
10.500,00 EURbudgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151772
Bears Base- en Softball Club vzw
Vaderlandstraat 45
2140 Antwerpen
0423.435.979
BE40 4119 0414 3163
1.000,00 EUR
budgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151773
Berendrecht Judoclub vzw
Dorpstraat 45/3
2040 Antwerpen
0893.913.594
BE17 7895 6448 2121
2.000,00 EUR
budgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151776
Bushido Zandvliet vzw
Parijse weg 131
2940 Stabroek
0899.664.805
BE35 0682 5029 0137
2.500,00 EUR
budgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151774
Handbalclub 't Noorden vzw
Dorpstraat 21
2040 Antwerpen
0825.326.973
BE21 0016 2443 0203
2.500,00 EURbudgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151778
Handen vol Handbal Zandvliet vzw
Averbodestraat 10
2040 Antwerpen
0899.827.032
BE68 7330 5399 0634
2.500,00 EURbudgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151779
KFC Berendrecht Sport vzw
Solferinostraat 6 
2040 Antwerpen
0441.043.063
BE16 0682 1244 4474
8.000,00 EUR budgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151780
Polderse reddingsclub vzw
Monnikenhofstraat 149
2040 Antwerpen
0845.396.669
BE85 7506 0319 8706
1.500,00 EURbudgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151781
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw 
Antwerp Port epic 2023
Monnikenhofstraat 6
2040 Antwerpen
0460.709.715
BE10 4141 2317 7104 
1.500,00 EUR budgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151782
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem vzw
Sluitingsprijs Putte-Kapellen
Monnikenhofstraat 6
2040 Antwerpen
0460.709.715
BE10 4141 2317 7104 
1.500,00 EUR budgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151783
TC Raffic || vzw
Zandweg 2/E 
2040 Antwerpen
0471.670.715
BE28 0688 9257 3920
3.500,00 EURbudgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151784
Zandvliet Sport vzw
Armenstraatje z/N
2040 Antwerpen
0426.316.582
BE92 2200 3510 3023
8.000,00 EUR budgetplaats: 5021500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151785

Bijlagen

 • aktiva AFN 2023.pdf
 • bears AFN 2023.pdf
 • berendrecht sport AFN 2023.pdf
 • berendrecht judoclub AFN 2023.pdf
 • Bushido AFN 2023.pdf
 • handbal t noorden AFN 2023.pdf
 • HvH AFN 2023.pdf
 • polderse reddingsclub AFN 2023.pdf
 • Raffic.pdf
 • sluitingsprijs AFN 2023.pdf
 • zandvliet sport AFN 2023.pdf
 • AFN_Antwerp_portEpic.pdf