Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCBZL_00139 - Ondersteuning - Projectondersteuning - Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 12/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00139 - Ondersteuning - Projectondersteuning - Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2023_DCBZL_00139 - Ondersteuning - Projectondersteuning - Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 57) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning goed. 

Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning. Op 28 en 29 mei 2023 organiseerde zij het Bal 75 jaar Verenigde gansrijders Antwerpse polder.

De volgende  uitgaven worden voorzien voor het evenement:

uitgaven
Dj 700,00 EUR
Zaal700,00 EUR
Materiaal Receptie200,00 EUR
Uitnodigingen 200,00 EUR 
Allerlei 200,00 EUR 
Drank 2.760,00 EUR
Drank Receptie 3.000,00 EUR
Hapjes receptie 500,00 EUR 

Totaal uitgaven: 8.260,00 EUR. 

Bij de afrekening kan maximum 10% van het ondersteuningsbedrag gebruikt worden voor eten en drinken voor de vrijwilligers. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale evenementen door derden.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV
1.000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Verenigde gansrijders Antwerpse polder FV
Dorpsbeekstraat 85
2040 Antwerpen
0043617732
BE72 7360 7780 8616

1000,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505151995