Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCBZL_00137 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter districtsraad. Waarneming - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 12/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00137 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter districtsraad. Waarneming - Kennisneming 2023_DCBZL_00137 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter districtsraad. Waarneming - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 werd tijdens de installatievergadering van de districtsraad, de heer Carl Geeraerts door de districtsraad tot voorzitter van de districtsraad verkozen.

De heer Raf Crynen werd in de voordrachtsakte van 29 december 2018 als opvolger aangeduid van de heer Carl Geeraerts in zijn hoedanigheid van voorzitter van de districtsraad. In de voordrachtsakte werd beslist dat het mandaat van de heer Carl Geeraerts vervroegd beëindigd zou worden op 1 juli 2019.

De heer Raf Crynen is vanaf 1 juli 2019 van rechtswege voorzitter van de districtsraad.

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

  • Artikel 7§5 bepaalt dat als de voorzitter van de gemeenteraad tijdelijk afwezig is, hij zijn bevoegdheid schriftelijk kan opdragen aan een gemeenteraadslid. Dit  gemeenteraadslid neemt dan het voorzitterschap waar gedurende de periode van afwezigheid. 
  • Artikel 120 stelt dat artikel 7 van toepassing is op de verkiezing van de voorzitter van de districtsraad, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", (…) "schepen" wordt gelezen als "districtsschepen", "burgemeester" wordt gelezen als "districtsburgemeester” (…).

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad kan zijn bevoegdheid als voorzitter schriftelijk opdragen aan een ander raadslid. Het is opportuun om dit te formaliseren, gelet op het feit dat het niet uit te sluiten valt dat omwille van ziekte of overmacht, dit probleem zich kan stellen.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de beslissing van de voorzitter van de districtsraad dat bij zijn tijdelijke afwezigheid het voorzitterschap van de districtsraad wordt waargenomen door districtsraadslid Carl Geeraerts.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.