Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCBZL_00150 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. Actieve Molens fv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 26/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00150 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. Actieve Molens fv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCBZL_00150 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. Actieve Molens fv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 51) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement voor werkingsondersteuning aan vrijetijdsverenigingen goed. 

Actieve Molens fv diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van dit ondersteuningsreglement voor werkingsondersteuning aan vrijetijdsverenigingen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale cultuurbeleid.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale sportbeleid.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale jeugdbeleid.
Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale seniorenbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Actieve Molens fv voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Actieve Molens fv550,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Actieve Molens fv
Zandvlietse Dorpstraat15
2040 Antwerpen
NXX0042373756
BE95 9731 6870 4858


550,00 EUR budgetplaats:5024500000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2BZL010601A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BL090710
budgetperiode:2300
4505152667