Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCBZL_00122 - Lokaal seniorenbeleid - Ondersteuning senioren - Organisatie boottocht mindermobielen - Afsprakennota boottocht minder mobielen 2023 en toelage Zorgbedrijf Antwerpen - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00122 - Lokaal seniorenbeleid - Ondersteuning senioren - Organisatie boottocht mindermobielen - Afsprakennota boottocht minder mobielen 2023 en toelage Zorgbedrijf Antwerpen - Goedkeuring 2023_DCBZL_00122 - Lokaal seniorenbeleid - Ondersteuning senioren - Organisatie boottocht mindermobielen - Afsprakennota boottocht minder mobielen 2023 en toelage Zorgbedrijf Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde in de zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 57) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.  Hierin werden de nominatieve toelagen voor Zorgbedrijf Antwerpen opgenomen.

Juridische grond

  • wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6/11/1983)
  • kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.  Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

Argumentatie

In 2023 zal Zorgzame Buurt De Polder (Zorgbedrijf Antwerpen) instaan voor de organisatie van de tweejaarlijkse boottocht voor mindermobielen.  Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo voorziet een toelage om hen hier financieel te ondersteunen.

De afspraken hieromtrent zijn opgenomen in de afsprakennota.  Deze afsprakennota wordt afgesloten voor de duur van 2023. Uitbetaling zal gebeuren op basis van een afrekening met stavingstukken nadat de organisatie deze hebben binnengebracht.

De bedragen voor de afsprakennota werden nominatief voorzien bij de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025.

Algemene financiƫle opmerkingen

Het district voorziet 8.000,00 EUR aan nominatieve ondersteuning voor Zorgbedrijf Antwerpen - Zorgzame buurt Berendrecht-Zandvliet-Lillo op het exploitatiebudget 2023. 

De uitbetaling gebeurt steeds na controle van de stavingstukken en het overzicht van de uitgaven en inkomsten. De financiĆ«le rapportage en stavingstukken moet uiterlijk ingediend worden op 31 oktober 2023. 

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0103 - Bruisend
2BZL010304 - Senioren

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota tussen het district en het Zorgbedrijf Antwerpen in verband met de organisatie van de boottocht voor mindermobielen met looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor 2023 ten bedrage van 8.000,00 EUR aan het Zorgbedrijf Antwerpen goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Zorgbedrijf Antwerpen
Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
OND:0809699184
Reknr: BE34 0910 1785 4190
8.000,00 EURbudgetplaats: 5023000000
budgetpositie: 6496450
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505150628

Bijlagen

  • boottocht 2023 - artikel boekje.docx
  • afsprakennota boottocht 2023.pdf