Terug
Gepubliceerd op 31/05/2023

2023_DCBZL_00121 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek. Weigering ondersteuning - Weigering

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00121 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek. Weigering ondersteuning - Weigering 2023_DCBZL_00121 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek. Weigering ondersteuning - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 51) keurde de districtsraad werkingsondersteuning vrijetijdsverenigingen goed. 

ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement werkingsondersteuning.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale cultuurbeleid.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale sportbeleid.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale jeugdbeleid.
Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale seniorenbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek  voldoet niet aan de voorwaarden van het reglement werkingsondersteuning en wordt geweigerd.

ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek organiseerde 4 activiteiten en om in aanmerking te komen voor ondersteuning dienen minstens 10 activiteiten per jaar georganiseerd te worden voor de actieve leden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de volgende ondersteuning:

ECO-Buurtmoestuin de Kroeme Riek

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.