Terug
Gepubliceerd op 20/06/2023

2023_DCBZL_00144 - Ondersteuning - Buurtmakers - Activiteit. GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID - VETERANEN VZW. Weigering ondersteuning - Weigering

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 19/06/2023 - 15:00 district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00144 - Ondersteuning - Buurtmakers - Activiteit. GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID - VETERANEN VZW. Weigering ondersteuning - Weigering 2023_DCBZL_00144 - Ondersteuning - Buurtmakers - Activiteit. GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID - VETERANEN VZW. Weigering ondersteuning - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 49) keurde de districtsraad het reglement voor Buurtmakers - Activiteit goed.

GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID - VETERANEN VZW diende op 4 juni 2023 een aanvraag in voor deze ondersteuning. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor participatie en verenigingsleven, voor het toekennen van districtsbudgetten aan specifieke wijk- of burgerinitiatieven.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID - VETERANEN VZW  voldoet niet aan de voorwaarden van het reglement Buurtmakers - Activiteit en wordt geweigerd.

GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID - VETERANEN VZW  diende een aanvraag in voor een Fietstocht & BBQ ganzerijders Zandvliet . De Fietstocht en de BBQ zijn enkel toegankelijk voor leden en heeft een gesloten karakter. Daarom komen ze niet niet in aanmerking voor deze ondersteuning. 

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de volgende ondersteuningen:

GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID - VETERANEN VZW  

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.