Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_DCBZL_00117 - Ondersteuning - Ondersteuning Gansrijders. Oude Gans Berendrecht VZW Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 22/05/2023 - 18:30 digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00117 - Ondersteuning - Ondersteuning Gansrijders. Oude Gans Berendrecht VZW Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCBZL_00117 - Ondersteuning - Ondersteuning Gansrijders. Oude Gans Berendrecht VZW Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 44) keurde de districtsraad reglement ondersteuning gansrijders goed.

Oude Gans Berendrecht diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement ondersteuning Gansrijders.
Het Evenement vond plaats op 11 en 12 maart 2023. De aanvraag is tijdig gebeurd via email en daarna in de databank aangevraagd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuur beleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Oude Gans Berendrecht voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Oude gans Berendrecht VZW1000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
vzw Oude Gans Berendrecht
Ruytermansweg 55
2040 Antwerpen
(0842.309.002)
BE54 1030 2924 8497
1000,00 EUR budgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505147671