Terug
Gepubliceerd op 09/05/2023

2023_DCBZL_00106 - Ondersteuning - projectondersteuning - Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Zandvliet - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 08/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00106 - Ondersteuning - projectondersteuning - Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Zandvliet - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2023_DCBZL_00106 - Ondersteuning - projectondersteuning - Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Zandvliet - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 57) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning goed. 

Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Zandvliet diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning. Op 3 en 4 juni 2023 organiseren zij Klinkend Koper 2023. 

De volgende uitgaven worden voorzien voor het evenement:

Uitgaven: 
Muziekgroepjes1.100,00 EUR
Tent2.700,00 EUR
Sabam240,00 EUR
Drukwerk100,00 EUR

Totaal uitgaven: 4.140,00 EUR. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale evenementen door derden.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Zandvliet voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.


Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Zandvliet vzw
1.000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Koninklijke Fanfare De Verbroedering van Zandvliet vzw
Armenstraatje 17
2040 Zandvliet
0417.682.394
BE08 7512 0953 6713

1000,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505150431