Terug
Gepubliceerd op 16/05/2023

2023_DCBZL_00110 - Ondersteuning - projectondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 15/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00110 - Ondersteuning - projectondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2023_DCBZL_00110 - Ondersteuning - projectondersteuning - Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 57) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning goed. 

Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning. Basisschool De Brem organiseert op 13 mei 2023 het 'Flower Power'-schoolfeest.

De volgende inkomsten en uitgaven worden voorzien voor het evenement:

Uitgaven: 
Koeltoog250,00 EUR
Cadeautjes379,00 EUR
Preventieve hulppost200,00 EUR
Springkastelen400,00 EUR
Geluidsinstallatie200,00 EUR
versiering400,00 EUR
Bubbelmachine253,00 EUR
Rookmachine445,00 EUR
Els De Schepper800,00 EUR

Totaal uitgaven: 3.327,00 EUR. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale evenementen door derden.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Artikel 10 van het reglement bepaalt dat het bedrag van de ondersteuning maximum 1.000,00 EUR bedraagt.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen
1.000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen
0824.037.071
BE43 0910 1735 0501

1000,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496430
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505149952