Terug
Gepubliceerd op 16/05/2023

2023_DCBZL_00111 - Monnikenhofstraat (Fietssuggestiestroken tussen Bosstraat en Solftplaats). Wegeniswerken. SWPR13374 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 15/05/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00111 - Monnikenhofstraat (Fietssuggestiestroken tussen Bosstraat en Solftplaats). Wegeniswerken. SWPR13374 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCBZL_00111 - Monnikenhofstraat (Fietssuggestiestroken tussen Bosstraat en Solftplaats). Wegeniswerken. SWPR13374 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district wenst in de Monnikenhofstraat het comfort en de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.
De Monnikenhofstraat is een lokale straat.

Argumentatie

In de Monnikenhofstraat worden tussen de Bosstraat en de Solftplaats de gevaarlijke klinknagels verwijderd en worden de afgesleten geverfde fietssuggestiestroken vervangen door suggestiestroken in gekleurd asfalt. Dit verbetert de leesbaarheid voor de weggebruikers en verhoogt de veiligheid voor de fietsers.

Algemene financiƫle opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SBT11363/INTERN/2300/5022500000/224/2BZL010101M02628/2BL090610.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02628 - SWPR13374 Monnikenhofstraat (fietssuggestiestroken tussen Bosstraat en Solftplaats)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (2 mei 2023) voor de wegeniswerken in de Monnikenhofstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

Opdrachtdocumenten opmaken.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken


Bijlagen

  • 20230502_13374_DO_BT_NT.pdf