Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_DRBZL_00016 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_DRBZL_00016 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming 2023_DRBZL_00016 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakt deel uit van de Vervoerregioraad Antwerpen en is vertegenwoordigd in de Vervoerregioraad.

Op 28 september 2022 en 13 februari 2023 vergaderde de Vervoerregioraad Antwerpen.

Argumentatie

De verslagen van de Vervoerregioraad Antwerpen worden ter kennisneming voorgelegd aan de leden van de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0105 - Constructief samenwerken
2BZL010501 - Mobiliteit & verkeer

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de verslagen van de Vervoerregioraad Antwerpen van 28 september 2022 en 13 februari 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20220928_Verslag_VVR_21_DEF.pdf
  • 20230213_Verslag_VVR_22_DEF.pdf