Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_DRBZL_00019 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_DRBZL_00019 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming 2023_DRBZL_00019 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.
 

Op 19 april 2023 vond er een vergadering plaats van de jeugdadviesraad van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Argumentatie

Zoals bepaald door het Decreet lokaal bestuur (zie 'juridische grond') worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad19 april 2023

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Jeugdraad 2023_04_19.docx