Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_DRBZL_00022 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_DRBZL_00022 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming 2023_DRBZL_00022 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 17 april 2023 (jaarnummer 081) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 11 april 2023 goed.  

In zitting van 24 april 2023 (jaarnummer 088) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 17 april 2023 goed.  

In zitting van 2 mei 2023 (jaarnummer 096) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 24 april 2023 goed.

In zitting van 8 mei 2023 (jaarnummer 0101) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 2 mei 2023 goed.

Juridische grond

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.  

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van de districtscolleges van 11 april, 17 april, 24 april en 2 mei 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230411_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230417_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230424_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230502_DCBZL_Notulen.pdf