Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00050 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Heraanleg Bosstraat: evaluatie

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_MV_00050 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Heraanleg Bosstraat: evaluatie 2023_MV_00050 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Heraanleg Bosstraat: evaluatie

Motivering

Indiener(s)

Bart Goris

Gericht aan

Rudi Sempels

Tijdstip van indienen

vr 26/05/2023 - 08:40

Toelichting

Beste schepen van publiek domein, beste Rudi,


In november 2021 startte de heraanleg van de Bosstraat in Berendrecht. De riolering diende te worden vervangen door een gescheiden stelsel en de voetpaden en de straat zouden volledig worden aangepakt. Het einde van de werken werd voorspeld op september 2022. 

Week na week, maand na maand hoorden de bewoners via de aannemer dat ze "pech" hadden. Wateroverlast, watervervuiling, grondverzakkingen, een fout in het ontwerp, verlichtingspalen vergeten,... Telkens opnieuw werd de werf stilgelegd, of in het beste geval weer opnieuw verlengd "tot een volgende fase". 


Het aantal (formele) klachten van bewoners is intussen ook niet meer op één hand te tellen. Voorbeelden zijn beton tegen de gevels, geblokkeerde opritten of "verkeerdelijk dichtgesmeten riolering" met alle gevolgen van dien. De overlast voor de lokale ondernemers en handelaars die telkens opnieuw flexibel moeten omspringen met deze wijzigingen en slechte bereikbaarheid is ook reeds lang voorbij het acceptabele. De communicatie die bewoners ontvangen over deze werf is tegenstrijdig, onvolledig of zelfs incorrect. 


Onze vraag is dan ook formeel, kan er op de volgende raadscommissie een uitgebreide toelichting gegeven worden over deze werf: 

Een chronologisch overzicht van de feiten waar overmacht, de aannemer DCA, en/of ons district voor verantwoordelijk is waardoor deze werf telkenmale opgeschoven is?

Een evaluatie van wat er op deze werf mis liep, wat hier aan voorkomen had kunnen worden en welke lessen het district hieruit trekt voor toekomstige werfzones? 

Graag ook overzicht van de formele klachten en schadeclaims die er door bewoners zijn ingediend, en welk gevolg hieraan gegeven kan/zal worden. 


Alvast bedankt om op deze vraag in te gaan, zodat we correct en volledig kunnen communiceren naar onze bewoners toe. 


Mvg

Bart Goris

PRO2040

Bespreking

Antwoord

Antwoord Rudi Sempels, districtsschepen:

Voor de werken in de Bosstraat treedt Aquafin op als bouwheer.

Het klopt dat het een moeilijke werf betreft, een aantal PV’s ten aanzien van de aannemer werden opgesteld,...

We zullen proberen om tegen de volgende raadscommissie iets te voorzien (een nota, een presentatie,…).

‚Äč wo 31/05/2023 - 13:00