Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

2023_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Deelmobiliteit in het district

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Deelmobiliteit in het district 2023_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Deelmobiliteit in het district

Motivering

Indiener(s)

Marc Maes

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

vr 26/05/2023 - 10:29

Toelichting

geachte,

Een half jaar geleden werden de deelfietsen van Donkey Republic geïntroduceerd in het district. Op tien plaatsen (waarvan één in Lillo) kan men terecht voor het huren van een elektrische of gewone deelfiets.

Gemiddeld zijn dagelijks zo’n 35 e-bikes en een tiental gewone fietsen beschikbaar.

Graag had ik van u vernomen of er gegevens bekend zijn over het gebruik van de deelfietsen (gewone en e-bikes) in het district de afgelopen zes maanden?

Is er ook informatie over de afgelegde trajectkilometers?

Hoe verhoudt zich het gebruik van deelfietsen in ons district met omliggende gemeenten?

Kan u ons bijkomend informeren naar de gevraagde inschakeling van ons district in een netwerk van deelauto’s?

Bespreking

Antwoord

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

In de cijfers merken we dat in gemeenten, dichter bij de stad, een snellere uitrol en groei gebeurde dan in meer landelijk gelegen dorpen.

In december 2022 zijn we in ons district gestart met 10 uitleenbeurten (waarvan 3 elektrisch), om de voorbije maanden te groeien tot het aantal van 87 in mei 2023 (waarvan 84 elektrisch). Het gebruik groeit.

Over de afgelegde kilometers is ook materiaal beschikbaar. Bijna de helft van de ritten wordt gebruikt voor een afstand van méér dan 5 km. Voor heel beperkte afstanden worden de fietsen minder gebruikt.

De districtsburgemeester vergelijkt verder de cijfers van het district met een aantal nabije gemeenten.

Wat het netwerk van de deelauto’s betreft, daar is mogelijks binnenkort meer nieuws over.

‚Äč wo 31/05/2023 - 13:03