Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

Besluitenlijst  districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

di 30/05/2023 - 20:00 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

 • Voorzitter

  Behandeld

  De voorzitter van de districtsraad, Raf Crynen, is verontschuldigd voor de districtsraad van 30 mei 2023.

  Overeenkomstig het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 7, §5 heeft de voorzitter Carl Geeraerts zijn bevoegdheid voor deze zitting schriftelijk opgedragen.

 • 1.

  2023_DRBZL_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 24 april 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DRBZL_00017 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DRBZL_00021 - Vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DRBZL_00016 - Vervoerregioraad - Verslag - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2023_DRBZL_00019 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DRBZL_00020 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2023_DRBZL_00022 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2023_MV_00050 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Heraanleg Bosstraat: evaluatie

  Behandeld
 • 9.

  2023_MV_00051 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Noordland: heraanleg kruispunt Conterscherp

  Behandeld
 • 10.

  2023_MV_00052 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Deelmobiliteit in het district

  Behandeld
 • Raadscommissie 15 mei 2023 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen: vraag & antwoord

  Sandra Vanveldhoven beantwoordt de vragen van de districtsraadsleden bij het SRA.

 • Raadscommissie 15 mei 2023 - Toelichting Masterplan Culturele Ontmoeting

  Jeremy Balrak (Coördinator VC De Schelde) geeft een toelichting bij het Masterplan Culturele Ontmoeting.