Terug
Gepubliceerd op 06/06/2023

2023_DCBZL_00128 - Ondersteuning - Projectondersteuning. De Ware Gans Lillo en Polderkot. Weigering ondersteuning - Weigering

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 05/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00128 - Ondersteuning - Projectondersteuning. De Ware Gans Lillo en Polderkot. Weigering ondersteuning - Weigering 2023_DCBZL_00128 - Ondersteuning - Projectondersteuning. De Ware Gans Lillo en Polderkot. Weigering ondersteuning - Weigering

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) keurde de districtsraad het reglement voor projectondersteuning goed.

De Ware Gans - Lillo diende op 4 april 2023 een aanvraag in voor het project 'uithalen koning'. Het project ging door op 29 en 30 april 2023. 

Polderkot diende op 30 mei 2023 een aanvraag in voor het project 'medewerkersdag'. Het project staat gepland op 22 juli 2023. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale cultuurbeleid.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale jeugdbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van De Ware Gans - Lillo  voldoet niet aan de voorwaarden van het reglement projectondersteuning en wordt geweigerd.

De Ware Gans - Lillo diende 4 weken voor de start van het project een aanvraag in. Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning dient de vereniging de aanvraag in te dienen 6 weken voor de start van de activiteit. 

De gevraagde ondersteuning van Polderkot voldoet niet aan de voorwaarden van het reglement projectondersteuning en wordt geweigerd.

Polderkot diende een aanvraag in voor een medewerkersdag. Een medewerkersdag heeft een gesloten karakter en komt daarom niet in aanmerking voor deze ondersteuning. 

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege weigert de volgende ondersteuningen:

De Ware Gans - Lillo 
Polderkot 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.