Terug
Gepubliceerd op 15/06/2023

Agenda  districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 26/06/2023 - 20:00 Lillo Raadshuis

 • 1.

  2023_DRBZL_00026 - Districtsraad - Notulen districtsraad 30 mei l 2023 - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DRBZL_00027 - Districtsraad - Voorzitterschap. Tijdelijke afwezigheid voorzitter districtsraad. Waarneming - Kennisneming

 • 3.

  2023_DRBZL_00024 - Beleids- en Beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

 • 4.

  2023_DRBZL_00023 - District Berendrecht, Zandvliet en Lillo. Zandvlietse Dorpstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DRBZL_00025 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

 • 6.

  2023_DRBZL_00028 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming