Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

2023_DRBZL_00028 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 26/06/2023 - 20:00 Lillo Raadshuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_DRBZL_00028 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming 2023_DRBZL_00028 - Districtsraad - Notulen districtscollege - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In zitting van 15 mei 2023 (jaarnummer 109 ) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 8 mei 2023 goed.  

In zitting van 22 mei 2023 (jaarnummer 115 ) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 15 mei 2023 goed.

In zitting van 30 mei 2023 (jaarnummer 123 ) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 22 mei 2023 goed.

In zitting van 5 juni 2023 (jaarnummer 132) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 30 mei 2023 goed.

In zitting van 12 juni 2023 (jaarnummer 135) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 5 juni 2023 goed.

Juridische grond

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.  

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van de districtscolleges van 8 mei, 15 mei, 22 mei, 30 mei en 5 juni 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230508_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230515_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230424_BZL_BOD_verslag.pdf
  • 20230522_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230530_DCBZL_Notulen.pdf
  • 20230605_DCBZL_Notulen.pdf