Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

2023_MV_00061 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Bevraging bevolking kunstwerk Steenovenstraat

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 26/06/2023 - 20:00 Lillo Raadshuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_MV_00061 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Bevraging bevolking kunstwerk Steenovenstraat 2023_MV_00061 - Mondelinge vraag van raadslid Bart Goris: Bevraging bevolking kunstwerk Steenovenstraat

Motivering

Indiener(s)

Bart Goris

Gericht aan

Rudi Sempels

Tijdstip van indienen

vr 23/06/2023 - 19:00

Toelichting

Beste schepen voor cultuur, beste Rudi,

Tijdens de raadscommissie vorige week werd gemeld dat het kunstwerk op het kruispunt van de Steenovenstraat/Bosstraat concrete vorm begint aan te nemen. In juni 2022 werd er een enquête gehouden onder de omwonenden van de Steenovenstraat en omliggende gebieden om hun verwachtingen en wensen met betrekking tot het kunstwerk op het voormalige rotondegebied te peilen. We hopen dat er rekening is gehouden met de resultaten van deze enquête bij de keuze van het nieuwe kunstwerk, waarvan onze burgemeester heeft aangegeven dat het €80.000 zal kosten.

Het kunstwerk, genaamd "Release" of in de volksmond bekend als "de roze camion", heeft al veel discussie opgewekt. We willen hier geen uitspraak doen over de esthetische waarde van het kunstwerk, omdat kunst volgens verschillende theorieën niet per se mooi hoeft te zijn. Het belangrijkste is het effect dat het teweegbrengt. Kunst moet je raken of aan het denken zetten, en in dat opzicht lijkt "Release" alvast geslaagd te zijn. We hopen echter wel dat er bij de keuze van dit nieuwe kunstwerk, rekening werd gehouden met de bezorgdheden en wensen van de omwonenden. 

Kunt u alstublieft meer toelichting geven over de resultaten van deze enquête en hoe hiermee werd rekening gehouden in de zoektocht en selectie van de kunstenaar?

Bedankt bij voorbaat!

Met vriendelijke groet, 

Bart Goris 

PRO2040

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Bart Goris stelt zijn mondelinge vraag.
Districtsschepen Rudi Sempels geeft antwoord en licht toe hoe het traject voor het kunstwerk in de Steenovenstraat/Bosstraat zal verlopen.

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het audioverslag van de districtsraad (Stadsarchief).

‚Äč wo 28/06/2023 - 13:25