Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

2023_MV_00060 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Vuilbakken en onderhoud Zoutendijk

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 26/06/2023 - 20:00 Lillo Raadshuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_MV_00060 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Vuilbakken en onderhoud Zoutendijk 2023_MV_00060 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Maes: Vuilbakken en onderhoud Zoutendijk

Motivering

Indiener(s)

Marc Maes

Gericht aan

Rudi Sempels

Tijdstip van indienen

vr 23/06/2023 - 17:53

Toelichting

De Zoutendijk is een historische dijk. Vandaag is het voor fietsers, wandelaars en vissers een geliefkoosde plek vlakbij de waterkant.

Op regelmatige afstanden werden vuilbakken geplaatst – deze worden gebruikt door de recreanten in de zone.

De laatste jaren merken we méér overvolle vuilbakken.

Jammer genoeg verloopt het ledigen van deze vuilbakken niet altijd even stipt. Met als gevolg dat de overvloed aan afval gewoon naast de vuilbak in kwestie wordt achtergelaten. De wind doet de rest…en zo wordt de hele site vervuild.

Ook de trap naar het uitkijkplatform is overwoekerd door planten en de leuningen zijn in onveilige staat. Naast de trap staat ook een overvolle vuilbak.

In het zuidelijk deel van de Zoutendijk ligt hier en daar ook hondenpoep.

Kan u de betrokken stedelijke diensten vragen om de afvalcontainers stipter te reinigen en de trap een onderhoudsbeurt te geven?

Is er al zicht op de hondenloopzone zoals opgenomen in het Beheersplan De Zouten?

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Marc Maes stelt zijn mondelinge vraag.
Districtsschepen Rudi Sempels geeft antwoord.
Districtsraadslid Karel Hendrickx merkt op dat de vraag over het jaagpad gaat.

De meldingen worden doorgegeven. Dergelijke zaken kunnen ook steeds via een meldingskaart gemeld worden.

Voor wat De Zouten betreft is het district niet op de hoogte van concrete plannen.

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het audioverslag van de districtsraad (Stadsarchief).

‚Äč wo 28/06/2023 - 13:24