Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

2023_MV_00059 - Mondelinge vraag van raadslid Carina Stark: Openbare toiletten

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 26/06/2023 - 20:00 Lillo Raadshuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; An Van Uffelen, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris
2023_MV_00059 - Mondelinge vraag van raadslid Carina Stark: Openbare toiletten 2023_MV_00059 - Mondelinge vraag van raadslid Carina Stark: Openbare toiletten

Motivering

Indiener(s)

Carina Stark

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

vr 23/06/2023 - 16:45

Toelichting

Beste districtsburgemeester,

Beste Carl,

Door de verminderde horeca en een waterbus met afgesloten toiletten is de nood aan deftig openbaar sanitair prangender dan ooit in Lillo.
Waar men tijdens de openingsuren nog bij Marleen ( café De Schelde) terecht kan is er tijdens de sluitingsdagen nergens plaats om mensen hun behoefte te laten doen.

Wat moet gebeuren  moet gebeuren en dat laat her en der zijn sporen na.

Onlangs verscheen er nog een persbericht waarin sprake was dat de Stad op drie locaties openbare wc's  ging bouwen. Ook in Lillo zou dit geen overbodige luxe zijn en een mooi sluitstuk na de heraanleg van het dorp.

Aan de rand van het Kazerneplein staan enkele kleine gebouwen te verkrotten die mogelijks als locatie kunnen dienen .

Kan u de vraag richten aan de bevoegde stadsschepen om hier werk van te maken.

Dank u,

Stark Carina N-VA fractie

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Carina Stark stelt haar mondelinge vraag.
Districtsburgemeester Carl Geeraerts geeft antwoord.

De vraag zal aan de bevoegde stadsschepen gesteld worden.

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het audioverslag van de districtsraad (Stadsarchief).

‚Äč wo 28/06/2023 - 13:23