Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

2023_RMW_00012 - Beheer geïnde gelden - Kasverschillen gemeld in 2022. Ontheffing verantwoordelijkheid algemeen directeur - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 22/05/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Jan Penris, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Khadija Chennouf, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00012 - Beheer geïnde gelden - Kasverschillen gemeld in 2022. Ontheffing verantwoordelijkheid algemeen directeur - Goedkeuring 2023_RMW_00012 - Beheer geïnde gelden - Kasverschillen gemeld in 2022. Ontheffing verantwoordelijkheid algemeen directeur - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 31 maart 2021 (jaarnummer 51) keurde het managementteam de geactualiseerde "procedure dagelijks geldbeheer" goed.

Op 24 april 2023 (2023_BAD_00903) nam de algemeen directeur kennis van de kasverschillen gemeld in 2022.

Op 3 mei 2023 (jaarnummer 51) nam het managementteam kennis van de kasverschillen gemeld in 2022.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 217 e.v. van het Decreet Lokaal Bestuur bevatten de bepalingen met betrekking tot het organisatiebeheer. 

Argumentatie

In het kader van het organisatiebeheersingssysteem werd de  "procedure dagelijks geldbeheer" geactualiseerd. Deze procedure beschrijft de aanstelling van geldinners, het beheer van geïnde gelden en de te volgen stappen in geval van kasverschil, diefstal of fraude.

In 2022 werden 2 kasverschillen gemeld voor de juridische entiteit OCMW, waarvan 2 kastekorten voor een totaalbedrag van -45,00 EUR.  Er werden geen kasoverschotten gemeld.  

Er werden geen gevallen van diefstal of onregelmatigheden gemeld.

Alle kasverschillen werden gemeld binnen de vooropgestelde termijn van maximum 5 weken die nodig is voor het aanmaken van de afrekening.

De gemelde kasverschillen werden reeds opgenomen in de boekhouding. 

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0405 - Financiële dienstverlening en (groeps)controlling
2SBS040502 - Thesaurie

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de kasverschillen van het OCMW gemeld in 2022.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist de algemeen directeur geheel te ontheffen van zijn verantwoordelijkheid inzake de kasverschillen van het OCMW gemeld in 2022.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Kasverschillen_lijst_2022_OCMW.pdf
  • Kasverschillen_overzicht_2022_OCMW.pdf