Terug
Gepubliceerd op 23/05/2023

Besluitenlijst  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 22/05/2023 - 21:00 Stadhuis

De raden (22 mei 2023) en voorafgaande raadscommissies (15 mei 2023 t/m 17 mei 2023) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

 • Opening zitting

  Behandeld

  De notulen van de raadszittingen van 24 april 2023 zijn digitaal raadpleegbaar in eBv.

 • 1.

  2023_RMW_00013 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Psychologisch welzijn van jongeren en studenten. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_RMW_00012 - Beheer geïnde gelden - Kasverschillen gemeld in 2022. Ontheffing verantwoordelijkheid algemeen directeur - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • Notulen vorige zitting

  Behandeld

  Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 24 april 2023, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.