Terug
Gepubliceerd op 16/06/2023

Agenda  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 26/06/2023 - 21:00 Stadhuis

 • 1.

  2023_RMW_00015 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

 • 2.

  2023_RMW_00017 - Stad Antwerpen. Organisatiebeheersingssysteem - Jaarrapport 2022 - Goedkeuring

 • 3.

  2023_RMW_00016 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring

 • 4.

  2023_RMW_00022 - Groepsarchitectuur Antwerpen. Fusie Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw - Statutenwijziging. Naamswijziging. Verlenging duurtijd. Uit- en toetreding deelgenoten - Goedkeuring

 • 5.

  2023_RMW_00018 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Tutti Fratelli vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 6.

  2023_RMW_00020 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 7.

  2023_RMW_00021 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - AZ Monica. Nominatieve toekenning krediet 2023-2024 - Goedkeuring

 • 8.

  2023_RMW_00019 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

 • 9.

  2023_RMW_00014 - Voogdij - Stand van zaken dossiers - Kennisneming