Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_RMW_00019 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 26/06/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid

Verontschuldigd

Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00019 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00019 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed.

Om uitvoering te kunnen geven aan het dak- en thuislozenbeleid, is een financiële ondersteuning wenselijk aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0455.608.604.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

Er wordt structureel ingezet op een doelgericht dak- en thuislozenbeleid.  In samenwerking met CAW Antwerpen vzw wordt voorzien in opvang voor dak- en thuislozen door de organisatie van dag- en nachtopvang, specifieke jongeren- en gezinsopvang, zorghostel I, uitgebreide hulpverlening  en medische voorzieningen. Om de werking optimaal te kunnen blijven uitvoeren, wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om de ondersteuning aan CAW Antwerpen vzw van de stad (zoals toegekend in het meerjarenplan met het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2022, jaarnummer 665) voor uitvoering van voormelde opdrachten in 2023 te verhogen met ondersteuning vanuit het OCMW met in totaal 315.565,67 EUR. 

Het vast bureau zal de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in afsprakennota's. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van de opdrachten die door de ontvanger worden uitgevoerd. De ondersteuning waarvoor goedkeuring wordt gevraagd aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal CAW Antwerpen vzw exclusief besteden aan:

  • personeels- en energielasten binnen de verschillende werkingen
  • opschalen van de nachtopvang in Victor 4 met 10 bedden tijdens de periode van 1 juni tot 15 november 2023.

Algemene financiële opmerkingen

Het ondersteuningsbedrag aan CAW Antwerpen vzw voor 2023 is beschikbaar na goedkeuring van onderstaande ika-light door het vast bureau.

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieWijzigingOpdracht
44030150002HMS050303A00000648212-315.565,67 EUR

44015000002HMS040301A000006496800+315.565,67 EUR1. diverse:
  • dagopvang
  • nachtopvang
  • jongerenopvang
  • gezinsopvang
  • hulpverlening
  • zorghostel 1
  • medische voorzieningen

2. 10 extra bedden nachtopvang Victor 4 van 1 juni tot 15 november 2023

 

De vastlegging van het nominatief krediet zal per opdracht in afzonderlijke besluiten worden voorgelegd aan het vast bureau. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de ondersteuning van 315.565,67 EUR nominatief toe te kennen aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0455.608.604, voor de navolgende daklozenwerkingen: organisatie van dag- en nachtopvang (inclusief uitbreiding van de nachtopvang in Victor 4 met 10 bedden van 1 juni 2023 tot 15 november 2023), specifieke opvang van acuut dakloze jongeren en gezinnen, zorghostel I, intensieve hulpverlening en medische voorzieningen. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.