Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_RMW_00020 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 26/06/2023 - 21:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid

Verontschuldigd

Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2023_RMW_00020 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring 2023_RMW_00020 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor het project "3xB" van:

  • Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0823.129.924.

Op 30 november 2022 werd er een Koninklijk besluit genomen door minister Karine Lalieux ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi, Luik) behoren.
Hierin werd een toelage toegekend aan deze OCMW's teneinde aan de gebruiker de meest passende steun toe te kennen ter bevordering van zijn psychologisch welzijn, zowel door het bieden van psychologische ondersteuning als door het uitwerken van collectieve initiatieven, gericht op het doorbreken van het isolement.

OCMW Antwerpen ontvangt in dit kader het bedrag van 662.946,00 EUR om te besteden in 2023.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

OCMW Antwerpen wenst het innovatief project "3xB"  te ondersteunen. Het project heeft als doel jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, in een problematische (thuis)situatie kortstondig op te vangen. Hiervoor zal een afsprakennota afgesloten worden met Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen voor een ondersteuning van 50.000,00 EUR.

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt bezorgd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

 4402500000

2HMS040401A00000 

 6496800

 3xB-project

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw

 50.000,00 EUR

 

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

 

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied 

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder- project

 4402500000

2HMS040401A00000 

 6496800

 Nog te bepalen

 15.000,00 EUR

-15.000,00 EUR 

 0,00 EUR

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw

4403015000

2HMS050303A00000

648212

NVT

4.009.483,98 EUR

-35.000,00 EUR

3.974.483,98 EUR

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw


Met ika-light wordt er 35.000,00 EUR verschoven van 4403015000/648212/2HMS050303A00000/SUB_NR/2300 naar 4402500000/6496800/2HMS040401A00000/SBT11390/2300. Deze ika-light zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het vast bureau. 

Van de totale subsidie van 662.946,00 EUR is slechts 387.500,00 EUR ingeschreven in het meerjarenplan. Bij de 7de aanpassing van het meerjarenplan zal het resterende bedrag van de subsidie ingeschreven worden. 35.000,00 EUR hiervan zal gebruikt worden om de aanvullende bijstand opnieuw aan te vullen.  

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0404 - De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken
2HMS040401 - Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

  • Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0823.129.924  voor het project "3xB" voor een bedrag van 50.000,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Annexe_AR bien-etre psychologique 3 mio (signe).pdf
  • AR bien-etre psychologique moins de 25 ans et etudiants (5 grandes villes) signe.pdf