Terug
Gepubliceerd op 26/09/2023

Notulen  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 26/06/2023 - 21:00 Stadhuis

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Jan Penris, raadslid

Verontschuldigd

Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Behandeld

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

De notulen van de raadszittingen van 22 mei 2023 zijn digitaal raadpleegbaar in eBv.

1.

2023_RMW_00015 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Jan Penris, raadslid
Verontschuldigd
Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
1.

2023_RMW_00015 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

2023_RMW_00015 - Stad en OCMW Antwerpen. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekening 2022 - Vaststelling

Motivering

Aanleiding en context

De jaarrekening 2022 van de stad en OCMW Antwerpen is opgemaakt. Vanaf boekjaar 2020 betreft dit een geconsolideerde jaarrekening.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

Artikel 249 §3 van het decreet lokaal bestuur stelt dat de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Argumentatie

De raad voor maatschappelijk welzijn moet zijn deel van de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het boekjaar dat volgt op datgene waarop de jaarrekening betrekking heeft. De gemeenteraad keurt eveneens dit deel van de jaarrekening goed, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Algemene financiële opmerkingen

Het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt -89.027.726,13 EUR.
Het beschikbaar budgettair resultaat van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt -93.704.202,40 EUR. De autofinancieringsmarge van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt 198.159.551,15 EUR. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge van de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten) bedraagt 260.980.622,64 EUR.

Het boekhoudkundig resultaat 2022 van de stad en OCMW Antwerpen (inclusief districten) bedraagt 93.351.384,91 EUR. De balans van de stad en OCMW Antwerpen (inclusief districten) per 31 december 2022 bedraagt 4.510.656.978,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het volgende besluit vast.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de jaarrekening 2022 van de stad en OCMW vast.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het volgende vast voor de stad en OCMW Antwerpen (exclusief districten):

 • het gecumuleerd budgettair resultaat 2022 bedraagt -89.027.726,13 EUR;
 • het beschikbaar budgettair resultaat 2022 bedraagt -93.704.202,40 EUR;
 • de autofinancieringsmarge 2022 bedraagt 198.159.551,15 EUR;
 • de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 2022 bedraagt 260.980.622,64 EUR.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het volgende vast voor de stad en OCMW Antwerpen (inclusief districten):

 • de waarderingsregels zoals uiteengezet in de toelichting bij de jaarrekening;
 • het boekhoudkundig resultaat van het jaar 2022 voor de stad en OCMW Antwerpen bedraagt 93.351.384,91 EUR;
 • het balanstotaal van de stad en OCMW Antwerpen per 31 december 2022 bedraagt 4.510.656.978,00 EUR.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_RMW_00017 - Stad Antwerpen. Organisatiebeheersingssysteem - Jaarrapport 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd
2.

2023_RMW_00017 - Stad Antwerpen. Organisatiebeheersingssysteem - Jaarrapport 2022 - Goedkeuring

2023_RMW_00017 - Stad Antwerpen. Organisatiebeheersingssysteem - Jaarrapport 2022 - Goedkeuring
3.

2023_RMW_00016 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Jan Penris, raadslid
Verontschuldigd
Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
3.

2023_RMW_00016 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring

2023_RMW_00016 - Groepsarchitectuur Antwerpen - Overdracht woonzorgactiviteiten Joostens. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw. Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging. Correctie voorwaarden erfpacht. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Bij besluit van 27 maart 2023 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het principe van de overdracht van erkenning van het woonzorgcentrum Joostens en de daaraan gekoppelde woonzorgactiviteiten samen met de ondersteunende diensten van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (“ZNA”) naar Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging (“ZBA”) goed. 

Bovenvermelde overdracht heeft (operationele) gevolgen voor OCMW Antwerpen in haar hoedanigheid van moeder van ZNA en ZBA, waaronder voor de erfpacht die OCMW Antwerpen op 20 december 2006 met ZNA sloot en waartoe eveneens de site Joostens behoort, en de hierna volgende uitbreidingen van de erfpacht voor deze site.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed dat de erfpacht van het OCMW Antwerpen verleend aan ZNA met betrekking tot de site Joostens beëindigd wordt op datum van bovenvermelde overdracht en vervolgens dat onder specifieke voorwaarden een nieuwe erfpacht voor de site Joostens aan ZBA wordt verleend.

Regelgeving: bevoegdheid
 • Artikel 77 Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn over de volheid van bevoegdheid beschikt voor de aangelegenheden die aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn door of krachtens de wet of het decreet worden toevertrouwd.
 • Artikel 78, 11° Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de raad voor maatschappelijk welzijn de bevoegdheid inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen niet kan overdragen.
 • Artikel 4.2 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen OCMW Antwerpen en AG Vespa zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 25 november 2019 (jaarnummer 2019_RMW_00099) bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het OCMW patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij het OCMW. Een beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op OCMW patrimonium en een beslissing tot verwerving van OCMW patrimonium omvat steeds een beslissing over de aanwending ervan. 
Argumentatie

Artikel 7 van het besluit van 27 maart 2023 (2023_RMW_00007) bevat de voorwaarden waaraan de erfpacht met ZBA moet voldoen: 

 • voorwerp: 2980 Zoersel, derde afdeling en Brecht, tweede afdeling, Kapellei 133, gekadastreerd sectie I nummer 375/F, met een oppervlakte van twee hectaren, acht aren twaalf centiaren;
 • duur: 40   jaar, ingaande op datum van overdracht van de woonzorgactiviteiten Joostens van ZNA aan ZBA;
 • vergoeding: canon van 0,00 EUR;
 • bestemming: de uitbating van woonzorgvoorzieningen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben of bijdragen tot de realisatie van deze voorzieningen; 
 • ZBA krijgt het gebouw in erfpacht in de staat zoals het zich bevindt;
 • ZBA neemt alle eigenaarsverplichtingen op zich;
 • ZBA bezorgt een meerjarenplan voor de investeringen die het zal uitvoeren aan de gebouwen gedurende de periode van de erfpacht;
 • Indien de erfpachter de in erfpacht gegeven goederen niet meer aanwendt voor de hierboven beschreven bestemming, heeft de eigenaar de mogelijkheid om aan de erfpachtovereenkomst een einde te stellen en dit zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de erfpachter;
 • brandverzekering: ZBA verzekert het pand, op zijn kosten, voor de volledige waarde tegen brand en aanverwante gevaren;
 • alle kosten, erelonen en belastingen zijn uitsluitend voor rekening van ZBA.
Het hierboven omschreven voorwerp is gebaseerd op de originele kadastrale legger (twee percelen), zoals opgenomen in de erfpachtakte van 20 december 2006 tussen OCMW Antwerpen en ZNA. Intussen werd het voorwerp van de erfpacht voor de site Joostens uitgebreid en bestaat deze uit zes percelen zoals opgenomen in de akte houdende uitbreiding erfpacht van 25 januari 2016 tussen OCMW Antwerpen en ZNA (overeenkomstig het besluit van 14 februari 2012 voor wat percelen 375 m, 375 g en 372 k betreft en het besluit van 28 mei 2014 voor wat het perceel 381 c betreft (2015_RMW_00334)). Om deze reden dringt een correctie van het voorwerp van de erfpacht en bijgevolg de besluitvorming 27 maart 2023 zich op. De overige voorwaarden van de te sluiten erfpacht blijven ongewijzigd.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: PVDA. 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn trekt artikel 7 van het besluit van 27 maart 2023 (2023_RMW_00007) in.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt goed dat AG Vespa in naam en voor rekening van OCMW Antwerpen met Zorgbedrijf Antwerpen welzijnsvereniging een erfpacht sluit en dit onder volgende voorwaarden:

 • voorwerp: de percelen gelegen aan de Kapellei nr. 133, +133, 133+, 107+ te 2980 Zoersel, thans gekadastreerd gemeente Zoersel, derde afdeling en Brecht, tweede afdeling, Sectie I 
  • met nummer 375 n P0000 met een oppervlakte van 20.187m² (deel van het groter perceel voorheen en volgens laatste titel gekend nummer 375 L met een oppervlakte van 20.812m²) en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een rusthuis;
  • met nummer 375 p P0000 met een oppervlakte van 625 m² (deel van het groter perceel voorheen en volgens laatste titel gekend nummer 375 L met een oppervlakte van 20.812m²) en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een afvalverwerkingsunit;
  • met nummer 375 g P0000 met een oppervlakte van 308 m² met de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een verpleeginrichting;
  • met nummer 375 m P0000 met een oppervlakte van 86.735 m² en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een rusthuis;
  • met nummer 372 k P0000 met een oppervlakte van 98 m² en de hierop aanwezige bebouwing bestaande uit een landgebouw;
  • met nummer 381 c P0000 ter plekke gekend als ‘Den Aerd’ zijnde een bouwland/bos met een oppervlakte van 13.587m².
 • duur: 40  jaar, ingaande op datum van overdracht van de woonzorgactiviteiten Joostens van ZNA aan ZBA;
 • vergoeding: canon van 0,00 EUR;
 • bestemming: de uitbating van woonzorgvoorzieningen en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben of bijdragen tot de realisatie van deze voorzieningen; 
 • ZBA krijgt het gebouw in erfpacht in de staat zoals het zich bevindt;
 • ZBA neemt alle eigenaarsverplichtingen op zich;
 • ZBA bezorgt een meerjarenplan voor de investeringen die het zal uitvoeren aan de gebouwen gedurende de periode van de erfpacht;
 • indien de erfpachter de in erfpacht gegeven goederen niet meer aanwendt voor de hierboven beschreven bestemming, heeft de eigenaar de mogelijkheid om aan de erfpachtovereenkomst een einde te stellen en dit zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de erfpachter;
 • brandverzekering: ZBA verzekert het pand, op zijn kosten, voor de volledige waarde tegen brand en aanverwante gevaren;
 • alle kosten, erelonen en belastingen zijn uitsluitend voor rekening van ZBA.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_RMW_00022 - Groepsarchitectuur Antwerpen. Fusie Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw - Statutenwijziging. Naamswijziging. Verlenging duurtijd. Uit- en toetreding deelgenoten - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Jan Penris, raadslid
Verontschuldigd
Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
4.

2023_RMW_00022 - Groepsarchitectuur Antwerpen. Fusie Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw - Statutenwijziging. Naamswijziging. Verlenging duurtijd. Uit- en toetreding deelgenoten - Goedkeuring

2023_RMW_00022 - Groepsarchitectuur Antwerpen. Fusie Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw en GasthuisZusters Antwerpen vzw - Statutenwijziging. Naamswijziging. Verlenging duurtijd. Uit- en toetreding deelgenoten - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In 2016 startte Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw (hierna “ZNA”) en de GasthuisZusters Antwerpen vzw (hierna “GZA”) met de uitwerking van een kader voor een structurele en duurzame samenwerking. In het licht hiervan werd in 2017 de Groepering GZA – ZNA opgericht, achteraf gewijzigd naar Netwerk GZA-ZNA, met onder meer als doel het uitbouwen van een gemeenschappelijke zorgstrategische visie en het creëren van samenwerking en complementariteit op het vlak van aanbod om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de Antwerpse bevolking en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren.

In het (huidige) Bestuursakkoord 2019-2024 (“De Grote Verbinding. Akkoord voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024”), werd deze visie bevestigd, met name dat “ZNA zal samen met GZA doorgroeien naar één ziekenhuisnetwerk, het grootste van Vlaanderen. Bij deze operatie worden het aanbod van gezondheidszorg voor de Antwerpenaar en de financiële positie van de stad verzekerd.

De nood aan een grootschalige uniforme samenwerking dringt zich op, reden waarom een fusie tussen de rechtspersonen GZA en ZNA wordt uitgewerkt om te komen tot een eenheid van visie, leiding en vermogen.   

Op de raden van bestuur van 21 juni 2022 van respectievelijk ZNA en respectievelijk GZA werd een fusieprotocol goedgekeurd met het engagement om besprekingen aan te gaan om de hierboven vermelde fusie te realiseren, en dit in principe op 1 januari 2024. Het fusieprotocol bevat de basisprincipes, modaliteiten en voorwaarden om te komen tot de gefusioneerde vzw, met de naam Ziekenhuis aan de Stroom (“ZAS”).

De raad voor maatschappelijk welzijn (2022_RMW_00026) en de gemeenteraad (2022_GR_00479) namen kennis van het fusieprotocol op 24 oktober 2022. 

Op 18 april 2023 keurden de respectievelijke raden van bestuur van ZNA en GZA de ontwerpstatuten voor ZAS goed.
Juridische grond
 • Deel 3, titel 4, hoofdstuk 4 van het Decreet Lokaal Bestuur (‘Verenigingen van privaat recht met het oog op de gehele of gedeeltelijke exploitatie van een ziekenhuis of van ziekenhuisgebonden activiteiten: de ziekenhuisvereniging’);
 • Het wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 april 2019 en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 78, tweede lid, 5° DLB: het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen, of het aanwijzen van leden van de rechtspersonen, vermeld in deel 3, titel 4, en de besluiten om deel te nemen in een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.

Argumentatie

Noodzaak tot fusie

De fusie van ZNA en GZA biedt een perspectief om op elke zorgvraag van de patiënten in de brede Antwerpse regio kwalitatief te kunnen antwoorden. Vergrijzing, een groter aantal complexe aandoeningen en de toegenomen vraag naar continue en meer chronische zorg noodzaken deze vergaande samenwerking.  Deze fusie is eveneens ingegeven door financiële overwegingen omwille van de daling van overheidssubsidiëring en de macro-economische context enerzijds en de toenemende hoge eisen in de normering van de ziekenhuissector (met bijkomende kosten) die tot een schaalvergroting dwingen.

ZNA en GZA zullen door de fusie ook financieel sterker staan. Zo kan er tegemoet gekomen worden aan de uitdagingen van vandaag en morgen, in het voordeel van de patiënten, de medewerkers, artsen en de samenleving. 

Volgende doelstellingen kunnen enkel door de fusie duurzaam worden verankerd: 

 • Binnen een gezondheidszorg in permanente verandering inzetten op toegankelijke zorg, volgens het subsidiariteitsprincipe, via een innovatieve zorgstrategie die voorziet in brede basiszorg in combinatie met gefocuste specialistische zorg;
 • Dankzij de geografische spreiding is ZAS vzw altijd dichtbij de patiënten. ZAS vzw zorgt er zo voor dat iedereen de weg vindt naar een goede gezondheidszorg, vandaag en morgen, en zet hierbij innovatie van de zorg en digitalisering in om de patiënten nog beter te kunnen helpen;
 • Talent aantrekken, zowel op vlak van klinische praktijkvoering als binnen de (zorg)ondersteunende diensten. Daarnaast nodigt de eenmaking medewerkers ook uit om hun specifieke interesses verder uit te diepen binnen een dynamische en stimulerende werkomgeving;
 • Vanuit de algemene zorgstrategie de investeringen in de infrastructuur binnen ZAS vzw rationaliseren en optimaliseren, door gerichte modernisering en uitrusting van de verschillende sites. Ook de (zorg)ondersteunende diensten van de ziekenhuizen worden geconsolideerd. 

De noodzaak tot fusie en de concrete voordelen die hierdoor worden gerealiseerd, worden op omstandige wijze verder uiteengezet in de motiveringsnota, aangehecht als bijlage aan dit besluit. 

Fusie door middel van een inbreng om niet van algemeenheid en statutenwijziging ZNA

De fusie tussen ZNA en GZA tot ZAS wordt bewerkstelligd door een inbreng om niet van algemeenheid van GZA in ZNA, conform de relevante bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) ter zake en door een statutenwijziging in hoofde van ZNA.  De fusie wordt op deze wijze gerealiseerd daar het juridisch-technisch de eenvoudigste en transparantste  procedure is om GZA als nieuw lid te laten toetreden tot ZNA en als lid haar algemeenheid te laten inbrengen.

De fusie vindt plaats op het niveau van de rechtspersonen. Omwille van de huidige regelgeving en de impact van een fusie van de erkenningen van de algemene ziekenhuizen, worden de erkenningen van de algemene ziekenhuizen niet gefuseerd (een ziekenhuisfusie zoals voorzien in de Gecoördineerde ziekenhuiswet van 10 juli 2008).

ZAS zal drie stichtende leden tellen, zijnde in principe: OCMW Antwerpen, stad Antwerpen en GZA. Huidig deelgenoot in ZNA, Medzina vzw, zal overgaan tot uittreding.

Er werd een objectieve waardebepaling van de ‘inbreng’ van beide entiteiten (enerzijds OCMW en stad Antwerpen en anderzijds GZA) uitgevoerd op basis van een rendementsbenadering. Een rendementsbenadering geeft op basis van toekomstige kasstromen het meest complete beeld op de volledige financiële toestand inclusief investeringen en schuldpositie

De inbreng van GZA in ZNA doet een naar economische maatstaven gelijkwaardigheid ontstaan tussen de deelgenoten, reden waarom wordt uitgegaan van pariteit (tussen enerzijds OCMW en stad Antwerpen en anderzijds GZA) in de algemene vergadering en het bestuursorgaan (cfr. art. 503, 7° DLB). Daarnaast wordt voorzien in gelijke rechten voor de deelgenoten in ZAS.

De inbreng treedt in principe in werking op 1 januari 2024, doch dit na verwezenlijking van volgende opschortende voorwaarden: 

 • Goedkeuring Belgische Mededingingsautoriteit;
 • Goedkeuring Vlaamse Regering;
 • Behoud van de 4 erkenningsnummers en overdracht erkenningen;
 • Eén financiële regeling voor de algemene ziekenhuizen;
 • Eén algemene regeling voor de algemene ziekenhuizen;
 • Goedkeuring gezamenlijk zorgstrategisch plan;
 • Toestemming kredietverstrekkers;
 • Aligneren erfpachten van OCMW en stad Antwerpen met ZNA op de erfpachten tussen GZA stichting van openbaar nut (KBO nr. 0666.475.023, "GZA SON") en GZA; 
 • Rechtsgeldige beslissing met betrekking tot de overdracht om niet van GZA SON, eigenaar van de gronden die in erfpacht zijn gegeven aan GZA en van de site Satenrozen, van de gronden van de site Sint-Augustinus in volle eigendom in GZA (waarbij deze vervolgens voormelde site inbrengt in ZAS) en de gronden van de site Satenrozen in ZAS, welke uitvoering krijgt onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de notariële akte, waarin wordt vastgesteld dat alle voorwaarden zijn voldaan voor de realisatie van de fusie vzw (ZAS);
 • Bekomen bodemattest van OVAM voor elk van de over te dragen zakelijke rechten op onroerende goederen.

De bestuursorganen van ZNA en GZA beoordelen discretionair of aan voormelde opschortende voorwaarden voldaan zijn. 

Met het oog op de realisatie van de fusie, worden onder meer  ook volgende beslissingen genomen en worden de statuten van ZNA in die zin gewijzigd: 

 • Naamswijziging van ZNA naar Ziekenhuis aan de Stroom, afgekort “ZAS”; 
 • Verlenging van de duur tot 30 jaar, vanaf de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten;
 • Enerzijds de uittreding Medzina vzw als deelgenoot en anderzijds de toetreding van GZA als deelgenoot.

Deze statutenwijziging treedt eveneens in principe in werking op 1 januari 2024, eveneens mits verwezenlijking van bovenvermelde opschortende voorwaarden. Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt aan onderhavig besluit gehecht. 

Tussen de deelgenoten zijn afspraken gemaakt omtrent zaken die in beginsel niet in statuten worden opgenomen. Deze bepalingen worden opgenomen in een intern reglement. Om er vervolgens voor te zorgen dat dit intern reglement voor de deelgenoten voldoende zekerheid biedt, met name dat dit intern reglement niet kan worden gewijzigd zonder de wederzijdse instemming van de (vertegenwoordigers  van de) betrokken deelgenoten, voorziet het intern reglement voor een aantal bepalingen bijzondere meerderheden en garanties voor de wijziging ervan. 

Toetsing artikel 503 Decreet Lokaal Bestuur

De (toekomstige) statuten van ZAS verankeren de decretale waarborgen opgenomen in artikel 503 DLB. Ook de motivatienota toont aan dat door de realisatie van de fusie van ZNA en GZA blijvend wordt voldaan aan o.m. de criteria zoals vermeld in artikel 503,1° DLB, zijnde: 

 • De vereniging heeft tot doel een ziekenhuis of een deel van een ziekenhuis te exploiteren of tot die exploitatie bij te dragen; 
 • Eenieder die zich aanmeldt moet de nodige kwaliteitsverzorging krijgen tegen de beste kostprijs; 
 • De betrokkene moet deze verzorging krijgen met respect voor zijn ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging; 
 • De betrokkene moet deze verzorging krijgen ongeacht zijn inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand.

Daarnaast is eveneens statutair vastgelegd dat beslissingen over de algemene financiële regeling met de artsen, over de kosten ten laste van de patiënt of over de toegankelijkheid, alleen mogelijk is als het voorstel drie vierde van de uitgebrachte stemmen krijgt. Ook is voorzien dat voor beslissingen die ertoe strekken het zorgstrategisch plan goed te keuren of die betrekking hebben op de oprichting, de afschaffing, de plaats van organisatie van ziekenhuisdiensten, vermeld in de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen, op verzoek van de leden die over minstens een derde van de vertegenwoordigde stemmen beschikken, het voorstel van beslissing, aangevuld met de opmerkingen van de leden, binnen een maand opnieuw wordt besproken in het bevoegde orgaan van ZAS vzw.

Naast de statutaire verankering van deze criteria, hebben GZA en ZNA middels het fusieprotocol ook de missie, visie en waarden voor de eengemaakte vzw ZAS goedgekeurd:

Missie:

Gezondheid is het hoogste goed voor elke mens. Elke dag geven wij het beste van onszelf om onze patiënten een warme en excellente zorg te bieden.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen de weg vindt naar een goede gezondheidszorg, vandaag en morgen. Dat is de kern van ons bestaan.

Visie: 

Als grootste ziekenhuis in het hart van Vlaanderen dragen we een grote verantwoordelijkheid. Die nemen we resoluut op. Dit zijn onze beloftes:

 • We bieden toegang tot een brede waaier aan zorg en benaderen onze patiënten op een warme en empathische manier. Dankzij onze geografische spreiding zijn we altijd dicht bij de patiënt . We zijn van alle markten thuis en komen tegemoet aan de meest diverse en complexe zorgnoden, met respect voor de wensen en doelen van de patiënt en zijn naasten.
 • We kiezen voor samenwerkingen binnen het kader van een geïntegreerd zorglandschap, zowel met de eerste lijn als met andere partners, in de zorg voor onze patiënten.
 • We investeren in onderzoek en innovatie. Hiermee ondersteunen we de ontwikkeling van de kennis rond de zorgnoden van morgen.
 • Artsen en medewerkers vinden bij ons een aantrekkelijke leer- en werkplek , met uitgebreide mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een plaats te geven aan sociale, economische en ecologische duurzaamheid.

Waarden:

 • Warm

We staan voor warme zorg van hoge kwaliteit voor iedereen, gericht op de noden van elke patiënt. Elke patiënt is voor ons in de eerste plaats een mens. Wij zijn dichtbij, toegankelijk en makkelijk bereikbaar en aanspreekbaar.

 • Verbonden

Samen staan we sterker. We geloven in solidariteit op basis van gelijkwaardigheid, zowel binnen onze muren, als daarbuiten. Samen creëren we een zorgcontinuüm met meerwaarde voor onze patiënt, de omgeving, de zorgsector en de samenleving.

 • Respectvol

We tonen groot respect voor de eigenwaarde van eenieder, ongeacht de achtergrond, overtuiging of afkomst. Iedereen is bij ons welkom.

 • Vooruitstrevend

We pionieren, creëren en innoveren om de vele uitdagingen en noden van morgen aan te pakken. We geloven in de kracht van vooruitgang. We streven ernaar te excelleren en zorg van topkwaliteit te bieden. Stilstaan is achteruit gaan.”

Doorheen deze missie, visie en waarden staat de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle zorg aan eenieder, tegen de beste kost, met respect voor zijn/haar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging ongeacht zijn inkomens-, verzekerbaarheids- of vermogenstoestand centraal.

De omstandigheden waaronder deze fusie wordt gerealiseerd, onder meer met het behoud van de erkenning, waarborgen onvoorwaardelijk de continuïteit van de dienstverlening aan eenieder.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD.
Stemden nee: PVDA. 

Hebben zich onthouden: Groen. 

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de motivatienota met betrekking tot de inbreng om niet van een algemeenheid door GasthuisZusters Antwerpen vzw in Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw goed.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, in zijn hoedanigheid van deelgenoot en onder de opschortende voorwaarden zoals beschreven in dit besluit en de bijhorende documenten, de statutenwijziging van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw goed. 

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt , in zijn hoedanigheid van deelgenoot en onder de opschortende voorwaarden zoals beschreven in dit besluit en de bijhorende documenten, de toetreding van GZA vzw tot Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw goed. 

Artikel 4

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt, in zijn hoedanigheid van deelgenoot, kennis van het voornemen tot uittreding van deelgenoot Medzina vzw uit Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw.

Artikel 5

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, in zijn hoedanigheid van deelgenoot en onder de opschortende voorwaarden zoals beschreven in dit besluit en de bijhorende documenten, de verlenging van de duurtijd van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw voor een periode van dertig jaar goed, en dit vanaf de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wijziging van de statuten.

Artikel 6

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt, in zijn hoedanigheid van deelgenoot en onder de opschortende voorwaarden zoals beschreven in dit besluit en de bijhorende documenten, de naamswijziging van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen naar Ziekenhuis aan de Stroom goed. 

Artikel 7

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de bestaande kredieten en bijhorende zekerheden en verbintenissen van GZA vzw en keurt de inbreng bij toetreding van GZA vzw tot het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen vzw goed.

Artikel 8

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_RMW_00018 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Tutti Fratelli vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Jan Penris, raadslid
Verontschuldigd
Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
5.

2023_RMW_00018 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Tutti Fratelli vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

2023_RMW_00018 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Tutti Fratelli vzw. Aanpassing nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn de aanpassing 6 (jaarnummer 38) van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

In het aangepast meerjarenplan 2020 - 2025 werd aan Tutti Fratelli vzw, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.854.956 een nominatieve ondersteuning toegekend voor een bedrag van 95.120,00 EUR voor de uitbouw van een sociaal artistieke werkplaats. 

De ondersteuning bestaat uit: 

 • 41.720,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling Jeugd;
 • 22.000,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling Cultuur;  
 • 800,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving, afdeling Vrijetijdsparticipatie;
 • 30.600,00 EUR vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn.

De toegekende nominatieve ondersteuning vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn moet aangepast worden. Er wordt een bijkomende ondersteuning voorzien van 27.812,00 EUR voor 2023 om de opdracht vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn te versterken.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.
Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) is van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet over het lokaal bestuur is de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Argumentatie

De ondersteuning vanuit de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Welzijn is bedoeld voor de realisatie van doelstelling 1: "De organisatie vervult zijn rol als ‘Brugfiguur Welzijn":

 • Actie 1: De ontvanger zet in op het versterken van de deelnemers.
 • Actie 2: De ontvanger sensibiliseert een ruim publiek over de problematiek van armoede.
 • Actie 3: De ontvanger brengt de welzijnsnoden van de kwetsbare deelnemers in kaart.
 • Actie 4: De ontvanger verwijst de deelnemers warm door naar gepaste hulp- en  dienstverlening bij stedelijke diensten of binnen het sociaal middenveld.
 • Actie 5: De ontvanger signaleert knelpunten en aanbevelingen aan de stad Antwerpen.

Door de voorliggende wijziging wordt een bijkomende ondersteuning van 27.812,00 EUR voorzien in 2023 om de rol van brugfiguur welzijn uit te bereiden. Het huidige werkvolume blijkt onvoldoende om met de vele hulpvragen van deze toch zeer kwetsbare doelgroep aan de slag te gaan. Door de bijkomende ondersteuning verhoogt het tewerkstellingsregime van de brugfiguur. Op die manier is er meer tijd om in te zetten op doorverwijzing, toeleiding, (individuele) ondersteuning,...

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de gewijzigde ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen  over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd. 

Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

4402505000

2HMS050101A00000 

 6496800

Brugfiguur Welzijn

 Tutti Fratelli vzw

 27.812,00 EUR


Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied 

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder- project

4403015000

2HMS050303A00000

648212

NVT

4.009.483,98 EUR

-27.812,00 EUR

3.981.671,98 EUR

Tutti Fratelli vzw - Brugfiguur Welzijn


Met ika-light wordt er 27.812,00 EUR verschoven van 4403015000/648212/2HMS050303A00000/SUB_NR/2300 naar 4402505000/6496800/2HMS050101A00000/SUB_NR/2300.

De financiële gevolgen worden geregeld in afzonderlijke besluiten van het vast bureau.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de wijziging van de nominatieve toekenning goed voor een bijkomend bedrag van 27.812,00 EUR  aan Tutti Fratelli vzw, Lange Gasthuisstraat 26, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0445.854.956  voor de realisatie van de 'Brugfiguur Welzijn'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_RMW_00020 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Jan Penris, raadslid
Verontschuldigd
Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
6.

2023_RMW_00020 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_RMW_00020 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor het project "3xB" van:

 • Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0823.129.924.

Op 30 november 2022 werd er een Koninklijk besluit genomen door minister Karine Lalieux ter bevordering van het psychologisch welzijn van jongeren en studenten die tot het doelpubliek van de OCMW's van de 5 grote steden (Antwerpen, Brussel, Gent, Charleroi, Luik) behoren.
Hierin werd een toelage toegekend aan deze OCMW's teneinde aan de gebruiker de meest passende steun toe te kennen ter bevordering van zijn psychologisch welzijn, zowel door het bieden van psychologische ondersteuning als door het uitwerken van collectieve initiatieven, gericht op het doorbreken van het isolement.

OCMW Antwerpen ontvangt in dit kader het bedrag van 662.946,00 EUR om te besteden in 2023.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

OCMW Antwerpen wenst het innovatief project "3xB"  te ondersteunen. Het project heeft als doel jongeren, tussen de 12 en 18 jaar, in een problematische (thuis)situatie kortstondig op te vangen. Hiervoor zal een afsprakennota afgesloten worden met Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen voor een ondersteuning van 50.000,00 EUR.

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt bezorgd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

 4402500000

2HMS040401A00000 

 6496800

 3xB-project

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw

 50.000,00 EUR

 

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

 

Budgetplaats

Budgetpositie

Functiegebied 

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder- project

 4402500000

2HMS040401A00000 

 6496800

 Nog te bepalen

 15.000,00 EUR

-15.000,00 EUR 

 0,00 EUR

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw

4403015000

2HMS050303A00000

648212

NVT

4.009.483,98 EUR

-35.000,00 EUR

3.974.483,98 EUR

Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw


Met ika-light wordt er 35.000,00 EUR verschoven van 4403015000/648212/2HMS050303A00000/SUB_NR/2300 naar 4402500000/6496800/2HMS040401A00000/SBT11390/2300. Deze ika-light zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan het vast bureau. 

Van de totale subsidie van 662.946,00 EUR is slechts 387.500,00 EUR ingeschreven in het meerjarenplan. Bij de 7de aanpassing van het meerjarenplan zal het resterende bedrag van de subsidie ingeschreven worden. 35.000,00 EUR hiervan zal gebruikt worden om de aanvullende bijstand opnieuw aan te vullen.  

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0404 - De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken
2HMS040401 - Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om volgende ondersteuning nominatief toe te kennen aan: 

 • Jeugdtherapeuten zonder Grenzen vzw, Bredestraat 2, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer 0823.129.924  voor het project "3xB" voor een bedrag van 50.000,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_RMW_00021 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - AZ Monica. Nominatieve toekenning krediet 2023-2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Jan Penris, raadslid
Verontschuldigd
Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
7.

2023_RMW_00021 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - AZ Monica. Nominatieve toekenning krediet 2023-2024 - Goedkeuring

2023_RMW_00021 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - AZ Monica. Nominatieve toekenning krediet 2023-2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor ZNA, Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen, 0862.382.656.

In Antwerpen bestaan er momenteel drie prenatale consultatiebureaus: in Huis van het Kind Kiel, Huis van het Kind Pothoek en Huis van het Kind Centrum De Wijk. Het BVR van 13 januari 2023 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen, verlengde de erkenning van deze prenatale consultatiebureaus tot 30 juni 2023.

In afwachting van de uitrol in 2024 van het 'interfederaal plan geïntegreerde zorg' met de werf 'begin van het leven' enerzijds en het transversaal project 'multidisciplinair perinataal zorgtraject' anderzijds, voorziet Agentschap Opgroeien een projectsubsidie om het onthaal en de begeleiding van zeer kwetsbare zwangeren verder te zetten vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2024.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

Om kwetsbare zwangeren kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg te kunnen aanbieden, wenst de stad Antwerpen deze projectsubsidie in te zetten op een casemanager die de eerstelijnsactoren en tweedelijnsactoren met elkaar verbindt en de zorgcoördinatie op zich neemt. De casemanager stelt een zorgplan op en stelt een zorgteam samen rond het kwetsbare gezin. Via oplossingsgerichte procesbegeleiding komt de casemanager tot een goed functionerend zorg- en ondersteuningsproces, zowel vanuit medische- als welzijnszorg. De projectsubsidie kan daarnaast gedeeltelijk aangewend worden om perinatale medische zorg te voorzien in het ziekenhuis, tot wanneer de verzekering of een andere betalingsactor in orde is.

De stad Antwerpen ontvangt 50.000,00 EUR van het Agentschap Opgroeien voor een periode van 12 maanden. Hiervoor zal een afsprakennota afgesloten worden met AZ Monica, Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne, 0459.768.815.

Het vast bureau zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota, die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Algemene financiële opmerkingen
BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieProjectJaarUitvoerderBudget
44025100002HMS040201A000006496451Project zorgcontinuïteit kwetsbare zwangeren Antwerpen2023AZ Monica25.000,00 EUR
44025100002HMS040201A000006496451Project zorgcontinuïteit kwetsbare zwangeren Antwerpen
2024AZ Monica
25.000,00 EUR


Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

BudgetplaatsBudgetpositieFunctiegebiedJaarUitvoerderOorspronkelijk bedragWijzigingNieuw bedragToewijzing aan uitvoerder - project
44030150006482122HMS050303A000002023NVT4.009.483,98 EUR- 25.000,00 EUR3.984.483,98 EURAZ Monica - zorgcontinuïteit
4403015000
6482122HMS050303A00000
2024NVT4.448.832,01 EUR-25.000,00 EUR4.423.832,01 EURAZ Monica - Zorgcontinuïteit


Deze verschuiving wordt met ika-light voorgelegd aan het vast bureau. 

Bij de 7de aanpassing van het meerjarenplan zal de subsidie van het Agentschap Opgroeien ingeschreven en gebruikt worden om de aanvullende bijstand opnieuw aan te vullen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de ondersteuning van 50.000 EUR nominatief toe te kennen aan AZ Monica, Florent Pauwelslei 1 te 2100 Deurne, 0459.768.815 voor het project 'Zorgcontinuïteit kwetsbare zwangeren Antwerpen':

 • 25.000,00 EUR voor 2023;
 • 25.000,00 EUR voor 2024.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_RMW_00019 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Gerolf Annemans, raadslid; Nahima Lanjri, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Ilse De Schutter, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Jan Penris, raadslid
Verontschuldigd
Liesbeth Homans, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
8.

2023_RMW_00019 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

2023_RMW_00019 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - CAW Antwerpen vzw. Nominatieve toekenning krediet 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 38) het aangepast meerjarenplan goed.

Om uitvoering te kunnen geven aan het dak- en thuislozenbeleid, is een financiële ondersteuning wenselijk aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0455.608.604.

Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De raad voor maatschappelijk welzijn is op grond van artikel 78, lid 2, 17° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Argumentatie

Er wordt structureel ingezet op een doelgericht dak- en thuislozenbeleid.  In samenwerking met CAW Antwerpen vzw wordt voorzien in opvang voor dak- en thuislozen door de organisatie van dag- en nachtopvang, specifieke jongeren- en gezinsopvang, zorghostel I, uitgebreide hulpverlening  en medische voorzieningen. Om de werking optimaal te kunnen blijven uitvoeren, wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgesteld om de ondersteuning aan CAW Antwerpen vzw van de stad (zoals toegekend in het meerjarenplan met het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2022, jaarnummer 665) voor uitvoering van voormelde opdrachten in 2023 te verhogen met ondersteuning vanuit het OCMW met in totaal 315.565,67 EUR. 

Het vast bureau zal de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in afsprakennota's. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van de opdrachten die door de ontvanger worden uitgevoerd. De ondersteuning waarvoor goedkeuring wordt gevraagd aan de raad voor maatschappelijk welzijn zal CAW Antwerpen vzw exclusief besteden aan:

 • personeels- en energielasten binnen de verschillende werkingen
 • opschalen van de nachtopvang in Victor 4 met 10 bedden tijdens de periode van 1 juni tot 15 november 2023.
Algemene financiële opmerkingen

Het ondersteuningsbedrag aan CAW Antwerpen vzw voor 2023 is beschikbaar na goedkeuring van onderstaande ika-light door het vast bureau.

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieWijzigingOpdracht
44030150002HMS050303A00000648212-315.565,67 EUR

44015000002HMS040301A000006496800+315.565,67 EUR1. diverse:
 • dagopvang
 • nachtopvang
 • jongerenopvang
 • gezinsopvang
 • hulpverlening
 • zorghostel 1
 • medische voorzieningen

2. 10 extra bedden nachtopvang Victor 4 van 1 juni tot 15 november 2023

 

De vastlegging van het nominatief krediet zal per opdracht in afzonderlijke besluiten worden voorgelegd aan het vast bureau. 

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt eenparig het volgende besluit goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist om de ondersteuning van 315.565,67 EUR nominatief toe te kennen aan CAW Antwerpen vzw, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0455.608.604, voor de navolgende daklozenwerkingen: organisatie van dag- en nachtopvang (inclusief uitbreiding van de nachtopvang in Victor 4 met 10 bedden van 1 juni 2023 tot 15 november 2023), specifieke opvang van acuut dakloze jongeren en gezinnen, zorghostel I, intensieve hulpverlening en medische voorzieningen. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_RMW_00014 - Voogdij - Stand van zaken dossiers - Kennisneming

Kennis genomen
9.

2023_RMW_00014 - Voogdij - Stand van zaken dossiers - Kennisneming

2023_RMW_00014 - Voogdij - Stand van zaken dossiers - Kennisneming

Notulen vorige zitting

Behandeld

Notulen vorige zitting

Notulen vorige zitting

Motivering

Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 22 mei 2023, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.