Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 27/04/2023 - 13:00 Extra digitaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Parkeerprojecten

Parkeerreglementering

Stadsontwikkeling

A-punten

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst