Terug districtscollege Hoboken

Tue 02/05/2023 - 20:00 Digitale zitting

A-punten

District Hoboken

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

lokaal jeugdbeleid

Burger- en buurtinitiatieven

lokaal seniorenbeleid

B-punten

District Hoboken

secretariaat

openbaar domein


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen