Terug
Gepubliceerd op 14/06/2023

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

di 13/06/2023 - 14:00 Extra digitaal

  • 1.

    2023_CBS_04227 - Meerjarenplan 2020-2025 - Zevende aanpassing meerjarenplan - uitgangspunten - Goedkeuring

    Goedgekeurd
  • 2.

    2023_CBS_03604 - Klimaat & Leefmilieu - Energiecluster Solar Park. Intentieovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

    Verdaagd