Terug
Gepubliceerd op 08/03/2024

2024_DRAN_00019 - Adviesraden en inspraak - Verslagen 2023 - Kennisneming

districtsraad Antwerpen
ma 26/02/2024 - 20:00 Provinciehuis Antwerpen
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad; Anne Poppe, districtsraadslid; Samuel Markowitz, districtsschepen; Nadine Peeters, districtsraadslid; Paul Cordy, districtsburgemeester; Tom Van den Borne, districtsschepen; Regina Verstraeten, districtsraadslid; Fauzaya Talhaoui, districtsraadslid; Maya Detiège, districtsraadslid; Charlien Van Leuffel, districtsschepen; Femke Meeusen, districtsschepen; Annelies Thoelen, districtsraadslid; Ebubekir Dogan, districtsraadslid; Sascha Luyckx, districtsraadslid; Laura Delmas, districtsraadslid; Babette Dehaen, districtsraadslid; Freek Niesten, districtsraadslid; Annemie Demeyer, districtsraadslid; Cedric Cornelissen, districtsraadslid; Stella Vansummeren, districtsraadslid; Nana Touré, districtsraadslid; Marie Vrelust, districtsraadslid; Farid Darmach, districtsraadslid; Sah Gulhan, districtsraadslid; Lutgardis van Craenenbroeck; Orry Van de Wauwer; Firuz Gohari; Herald Claeys, districtssecretaris

Afwezig

Christophe Wuyts, districtsraadslid; Morad Ramachi, districtsraadslid; Adrjen Boeckmans, districtsraadslid

Verontschuldigd

Tannicka Bogaert, districtsraadslid; Simon Verreet, districtsraadslid; Bart Steyaert, districtsraadslid

Secretaris

Herald Claeys, districtssecretaris

Voorzitter

Marita Wuyts, voorzitter districtsraad
2024_DRAN_00019 - Adviesraden en inspraak - Verslagen 2023 - Kennisneming 2024_DRAN_00019 - Adviesraden en inspraak - Verslagen 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

De cultuurraad van district Antwerpen vergaderde in 2023 op 5 april en daarna werd de cultuurraad, in de toenmalige vorm, stopgezet. Op 7 december 2023 ging er vervolgens een vergadering door met betrekking tot de oprichting van een nieuwe cultuurraad in 2024.

De jeugdraad van district Antwerpen vergaderde in 2023 op verschillende momenten, waarvan een samenvattend verslag werd opgemaakt. 

De seniorenraad van district Antwerpen vergaderde in 2023 op volgende data: 

 • 17 maart 2023;
 • 12 mei 2023;
 • 16 juni 2023;
 • 8 september 2023;
 • 20 oktober 2023;
 • 1 december 2023.

De sportraad van district Antwerpen vergaderde in 2023 op volgende data:

 • 19 januari 2023;
 • 22 februari 2023;
 • 8 mei 2023;
 • 17 mei 2023;
 • 28 juni 2023;
 • 20 september 2023;
 • 30 november 2023.

Juridische grond

Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Dereet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Argumentatie

Zoals bepaald door het Decreet lokaal bestuur worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0101 - District gaat in dialoog (participatie)
2ANT010105 - (Advies)raden

Besluit

De districtsraad antwerpen beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraden:

 • Samenvattend verslag jeugdraad - 2023;
 • Sportraad - 19 januari 2023;
 • Sportraad - 22 februari 2023;
 • Seniorenraad - 17 maart 2023;
 • Cultuurraad - 5 april 2023;
 • Sportraad - 8 mei 2023;
 • Seniorenraad - 12 mei 2023;
 • Sportraad - 17 mei 2023;
 • Seniorenraad - 16 juni 2023;
 • Sportraad - 28 juni 2023;
 • Seniorenraad - 8 september 2023;
 • Sportraad - 20 september 2023;
 • Seniorenraad 20 oktober 2023;
 • Sportraad 30 november 2023;
 • Seniorenraad 1 december 2023;
 • Cultuurraad 7 december 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230119_SDA_verslag.doc
 • verslag_SDA_20230222.doc
 • 20230317_verslag_seniorenraad_kerngroep.docx
 • 202304_verslag_cultuurraad_hervorming.docx
 • 20230508_SDA_verslag_met_Seniorenraad.doc
 • 20230512_verslag_seniorenraad_kerngroep.docx
 • 20230517_SDA_verslag.doc
 • 20230616_verslag_seniorenraad_kerngroep.docx
 • 20230628_SDA_verslag.doc
 • 20230908_verslag_seniorenraad_kerngroep.docx
 • 20230920_SDA_verslag.doc
 • 20231020_verslag_seniorenraad_kerngroep.docx
 • 20231130_SDA_verslag.doc
 • 20231201_verslag_seniorenraad_kerngroep.docx
 • 20231207_verslag_cultuurraad_inspraakmoment.docx
 • Verslag_samenvatting_2023.docx