Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_DRBE_00020 - Legislatuur 2019-2024 - Overlijden. Voordracht kandidaat districtsschepen. Eedaflegging. Rangorde districtsschepenen - Kennisneming

districtsraad Berchem
di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00020 - Legislatuur 2019-2024 - Overlijden. Voordracht kandidaat districtsschepen. Eedaflegging. Rangorde districtsschepenen - Kennisneming 2024_DRBE_00020 - Legislatuur 2019-2024 - Overlijden. Voordracht kandidaat districtsschepen. Eedaflegging. Rangorde districtsschepenen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De heer Janick Doré, districtsraadslid en -schepen, overleed op 11 januari 2024.

De voordrachtakte waarmee de heer Janick Doré  werd voorgedragen als districtsschepen vermeldt geen kandidaat-opvolger.
De districtsraad nam hiervan kennis in de zitting van 23 januari 2024 en besliste om het opengevallen schepenmandaat terug in te vullen (jaarnummer 14). 

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikelen 49 en 122 bepalen dat als een schepen overleden is en in de akte van zijn voordracht geen opvolger is vermeld, de districtsraad kan beslissen om het opengevallen schepenmandaat wel/niet in te vullen.
  Als de districtsraad beslist om het mandaat in te vullen, wordt tot een nieuwe verkiezing van een schepen overgegaan binnen twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. De districtsschepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-districtsschepen, ondertekend door:
  - meer dan de helft van de verkozen districtsraadsleden;
  - de meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen.

 • Artikelen 49 en 122 stellen omtrent de rang van van de districtsschepenen dat op de akte van voordracht kan worden bepaald dat een nieuw verkozen schepenen de rang kan innemen van degene die hij vervangt. 

 • Artikelen 44 en 122 stellen dat de districtsschepenen, voor ze hun mandaat aanvaarden, in openbare vergadering van de districtsraad de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.".

Argumentatie

Om in de vervanging van districtsschepen Janick Doré te voorzien, werd bij de districtssecretaris tijdig een voordrachtakte ingediend op naam van de heer Jan Dedecker.
De geloofsbrieven van de heer Jan Dedecker werden tijdig aan de districtssecretaris bezorgd.

De heer Jan Dedecker voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

In de voordrachtakte werd aangeduid dat de kandidaat-districtsschepen de rang van de districtsschepen die wordt vervangen, overneemt. De nieuw verkozen districtsschepen zal de vijfde rang innemen.

Algemene financiële opmerkingen

Het budget voorziet de nodige kredieten voor de maandelijkse uitbetaling van de wedde.

BudgetperiodeOmschrijvingBestelbon
2019-2024Wedde districtsschepenen 

Uitbetaling via

payroll

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtssecretaris overhandigt de tijdig ingediende akte van voordracht van een kandidaat-districtsschepen, op naam van de heer Jan Dedecker, aan de voorzitter van de districtsraad.
De voorzitter van de districtsraad stelt vast dat deze akte van voordracht voldoet aan de voorwaarden en verklaart de akte ontvankelijk.

Artikel 2

De voorgedragen kandidaat-districtsschepen Jan Dedecker legt in handen van de voorzitter van de districtsraad de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
De voorgedragen kandidaat-districtsschepen wordt verkozen verklaard als districtsschepenen.

Artikel 3

De districtsraad neemt kennis van de volgende rangorde van de districtsschepenen

 • eerste districtsschepen: Evi Van der Planken;
 • tweede districtsschepen: Bruno De Saegher;
 • derde districtsschepen: Kris Gysels;
 • vierde districtsschepen: Buket Karaca;
 • vijfde districtsschepen: Jan Dedecker.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.