Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

2024_DRBE_00021 - Ondersteuning - lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! - Aanpassing - Bekrachtiging

districtsraad Berchem
di 27/02/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Ronny De Bie, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsraadslid; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots; Magda Geers; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ria Vermeulen, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00021 - Ondersteuning - lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! - Aanpassing - Bekrachtiging 2024_DRBE_00021 - Ondersteuning - lokaal cultuurbeleid - Ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! - Aanpassing - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 december 2023 keurde de districtsraad (jaarnummer 71) het ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! goed.

Vanwege het overlijden van de bevoegde districtsschepen kwam de opvolging van het project Berchem Klinkt! in gedrang. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

De deadline voor Berchemse cafés om zich in te schrijven voor Berchem Klinkt! werd verschoven van 1 februari 2024 naar 18 februari 2024. De bevoegde districtsschepen nam tussen einde december 2023 tot 1 februari 2024 de taak op zich om Berchemse cafés aan te moedigen om deel te nemen aan het project. Deze taak werd overgenomen door de betrokken districtsmedewerker en had hier bijgevolg meer tijd voor nodig dan eerder voorzien. 

Algemene financiële opmerkingen

De middelen bevinden zich op onderstaande boekingsadres(sen) in het meerjarenplan:

budgetplaats: 5010100000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2BER010102A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BE090710
 budgetperiode: 2400

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
2BER0101 - Berchem is een welvarend en bruisend district
2BER010102 - Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district Berchem

Besluit

De districtsraad berchem beslist:

Artikel 1

De districtsraad bekrachtigt de aanpassing aan het ondersteuningsproduct Berchem Klinkt! en verlengt de inschrijvingsdeadline naar 18 februari 2024.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het ondersteuningsproduct Berchem Klinkt!

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen