Terug
Gepubliceerd op 29/05/2024

2024_DRBE_00038 - District Berchem. Granaatstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Berchem
di 28/05/2024 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Ilse Jacques, districtsraadslid; Arnold Peeters, districtsraadslid; Ria Vermeulen, districtsraadslid; Evi Van der Planken, districtsburgemeester; Erkan Ozturk, districtsraadslid; Bruno De Saegher, districtsschepen; Jan Poppe, districtsraadslid; Kris Gysels, districtsschepen; Buket Karaca, districtsschepen; Lucienne Verbraeken, districtsraadslid; Willem-Frederik Schiltz, districtsraadslid; Clara Willemse, districtsraadslid; Jan Dedecker, districtsschepen; Henri Van Herpen, districtsraadslid; Conny Budts, districtsraadslid; Evi Cuypers, Districtsraadslid; Luc Vanlaerhoven, districtsraadslid; Kris Van Aelst, districtsraadslid; Ezra Cnaepkens, districtsraadslid; Jan Cloots, districtsraadslid; Magda Geers, districtsraadslid; Christine Michielsen, districtsraadslid; Ann De Potter, districtssecretaris; Marieke Janssens, waarnemend districtssecretaris

Afwezig

Luc Van de Weyer, districtsraadslid; Yao Issifou, Districtsraadslid; Karin Møller, districtsraadslid

Verontschuldigd

Ronny De Bie, districtsraadslid

Secretaris

Ann De Potter, districtssecretaris

Voorzitter

Ilse Jacques, districtsraadslid
2024_DRBE_00038 - District Berchem. Granaatstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2024_DRBE_00038 - District Berchem. Granaatstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Granaatstraat in het district Berchem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van 8 december 1982;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Groenenhoek-Zuid';    
 • maakt deel uit van het reglement 'Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel' met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Op vraag van de bewoners worden maatregelen genomen om foutief parkeren op de hoek te voorkomen.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend aanvullend verkeersreglement 'beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs' goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • verdrijvingsvlakken worden gemarkeerd op beide hoeken (artikel 2).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

  Algemene financiële opmerkingen

  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

  Adviezen

  verkeerspolitie, advies van 2 april 2024 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2BER01 - Berchem is een actief, bewust en leefbaar district
  2BER0104 - Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid
  2BER010401 - Berchem is een bereikbaar district

  Besluit

  De districtsraad Berchem keurt eenparig het volgende besluit goed.
  De districtsraad berchem beslist:

  Artikel 1

  De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Granaatstraat in het district Berchem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 8 september 1982.

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Bijlagen

  • 20240327_AVR.pdf
  • 20240327_verdrvlakken.pdf
  • 20240327_OBF19.pdf
  • 20240327_OBC1.pdf
  • 19820908.pdf