Terug Gemeenteraadscommissie bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed

Mon 22/04/2024 - 20:00 Stadhuis De raden (29 april 2024) en voorafgaande raadscommissies (22 april 2024 t/m 25 april 2024) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Openbare zitting

Bestuurszaken

Bureau voor Integriteit

Maatschappelijke Veiligheid

Politiezone Antwerpen

Stadsbeheer

A-punten

Besloten zitting

Initiatiefrecht

Informatieve vragen


Publicaties

Overige