Terug gemeenteraad

Tue 21/05/2024 - 19:30 Stadhuis De raden (21 mei 2024) en voorafgaande raadscommissies (13 mei 2024 t/m 16 mei 2024) worden fysiek georganiseerd. Deze fysieke zittingen zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken

Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Districtswerking

AG VESPA

Commerciële ontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Maatschappelijke ontwikkeling

Maatschappelijke Veiligheid

Ondernemen en Stadsmarketing

Politiezone Antwerpen

Sociale Dienstverlening

Gemeenschapsvorming
Welzijn
Wonen

Stadsbeheer

Stadsontwikkeling

Stadsontwikkeling / Vergunningen

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Cultuur
Jeugd
Onderwijs

B-punten

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst