Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_DRWI_00023 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

districtsraad Wilrijk
do 07/03/2024 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2024_DRWI_00023 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming 2024_DRWI_00023 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 16 juli 2007 de wijze van communicatie van de bestuurshandelingen van de adviesraden goed (jaarnummer 2247). De verslagen van de vergaderingen worden bezorgd aan de bevoegde districtsschepen, de secretariaten van de andere adviesraden en de districtssecretaris voor mededeling aan het districtscollege en de districtsraad.

Op 16 december 2013 (jaarnummer 828) keurde de gemeenteraad onder andere het kader voor de vernieuwde werking van de adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en senioren goed.

Op 5 december 2013 (jaarnummer 85) keurde de districtsraad de vernieuwde werkwijze goed voor het adviesorgaan cultuur.

Op 5 juni 2014 (jaarnummer 59) keurde de districtsraad de vernieuwe werkwijze goed voor het adviesorgaan sport.

Op 9 oktober 2014 (jaarnummer 104) keurde de districtsraad de oprichting van de districtsjeugdraad Wilrijk als adviesraad goed.

Op 4 december 2014 (jaarnummer 128) keurde de districtsraad het specifiek werkkader goed voor de Wilrijkse Adviesraad Senioren.

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor lokale inspraak en participatie.

Argumentatie

Het is wenselijk dat het districtscollege en de districtsraad kennis nemen van de verslagen van de vergaderingen van de verschillende adviesraden.

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende verslagen:

organisatie datum vergadering
Jeugdraad Wilrijk16 oktober 2023
20 november 2023
18 december 2023
Wilrijkse Adviesraad voor Senioren6 november 2023
Sportraad

Geen

Adviesraad cultuurGeen

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.