Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_DRWI_00024 - Michel Willemsplein - Stopzetting markt - Goedkeuring

districtsraad Wilrijk
do 07/03/2024 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2024_DRWI_00024 - Michel Willemsplein - Stopzetting markt - Goedkeuring 2024_DRWI_00024 - Michel Willemsplein - Stopzetting markt - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds 1 januari 2024 wordt de wekelijkse openbare vrijdagmarkt op het Michel Willemsplein niet langer georganiseerd. De laatste markthandelaar met een abonnement op deze wekelijkse openbare vrijdagmarkt heeft het abonnement opgezegd per 1 januari 2024. Op de wachtlijst staan ook geen andere markthandelaars die geïnteresseerd zijn in een marktstandplaats op deze markt. Aangezien er geen vaste abonnementhouders meer over zijn op deze markt, die normaal plaatsvindt op vrijdag tussen 8.00 uur - 13.00 uur, gaat de markt niet langer door. Concreet betekent dit dat er zich geen handelaars melden op het terrein waardoor ook inzet vanuit de diensten Stadsbeheer/Evenementen, Film, Markten en Foren/Markten en Foren, Stadsbeheer/Stadsreiniging en de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid niet langer nodig is.

Juridische grond

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd;
  • Koninklijk Besluit van 24 september betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd;
  • Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 3 §2 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt.

Argumentatie

Aangezien de wekelijkse gemengde vrijdagmarkt op het Michel Willemsplein niet langer wordt georganiseerd, wordt deze markten officieel stopgezet. Met het stopzetten van de markten vervallen de taken van de betreffende stedelijke diensten, gekoppeld aan het organiseren van de markten. Door het officieel stopzetten kan de markt ook uit de GIS-lagen worden verwijderd zodat het terrein tijdens marktdagen terug beschikbaar wordt voor andere innames openbaar domein.

Besluit

De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het stopzetten van de wekelijkse gemengde vrijdagmarkt op het Michel Willemsplein goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

De districtsraad geeft opdracht aan:

Dienst:Taak:
SB/EFMF/MFOm het Michel Willemsplein uit het stedelijk overzicht van openbare markten in Antwerpen te halen
District/wijkoverlegOm de buurtbewoners te informeren omtrent de stopzetting van de openbare lokale markt
SB/BOFOm elektriciteitsaansluitingen en nadarhekken waar nodig te verwijderen
SB/SROm het Michel Willemsplein uit de planning van te reinigen marktterreinen te halen
SW/B&O/VDCOm signalisatie om het marktterrein verkeers- en parkeervrij te houden op marktdagen waar nodig te verwijderen
PZAOm de taak het parkeervrij houden van het marktterrein op het Michel Willemsplein te schrappen