Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

2024_IP_00047 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Heraanleg Lotus- Chrysanten- en Cliviastraat

districtsraad Wilrijk
do 07/03/2024 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2024_IP_00047 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Heraanleg Lotus- Chrysanten- en Cliviastraat 2024_IP_00047 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Heraanleg Lotus- Chrysanten- en Cliviastraat

Motivering

Indiener(s)

Omar Al Jouaidi, Martine Depauw

Gericht aan

Alexandra D'Archambeau, Hans Ides

Tijdstip van indienen

wo 28/02/2024 - 15:15

Toelichting

Op een infomoment dat doorging op 22 februari konden omwonenden en geïnteresseerden het eerste ontwerp van heraanleg ontdekken en hun mening geven.

Groenbouwers en Buurtbouwers waren ook aanwezig.

De opkomst was groot, vele bewoners maakten inderdaad opmerkingen en gaven hun mening.


1. Over het experiment bermparkeren

vele bewoners gaven hierover commentaar, duidden de problematiek, …

Vraag:

Met de mening van de omwonenden wordt blijkbaar geen rekening gehouden.
Maandag 26 februari werden in de Cliviastraat borden geplaatst, meldende dat vanaf 29/2 wegmarkeringen zullen aangebracht worden. Pas op woensdag 28 februari, vinden de bewoners van de bloemenstraten een brief in de bus waar de werken en de nieuwe rijrichting aangegeven wordt.

Werd er effectief rekening gehouden met de geformuleerde aanpassingen en voorstellen door de bewoners gemeld op het infomoment?

2. Heraanleg bloemenstraten

Twee opties werden voorgesteld en de bewoners mochten hun voorkeur kenbaar maken.

Vragen:

- bij de heraanleg worden geen fietsenstallingen voorzien?

- op de voorgestelde opties werd geen rijrichting aangeduid? Waarom niet?

- de gebruikte straatplannen zijn blijkbaar achterhaald en niet altijd correct (inritten), waarom niet?
- zal er wel degelijk rekening gehouden worden met de opmerkingen en aanvullingen die door de bewoners gegeven werden?

- wordt er rekening gehouden met de ruimere veranderende omgeving? Bv. Project matexi, project valaarwei…

- de enorme parkeerdruk ontstaat ook door het nabije betalende parkeren, hoe kan dit opgevangen/niet opgevangen worden?

Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) licht de interpellatie toe.

Districtsraadslid Xeno Wauters (NV-A) houdt een tussenkomst.

Districtsschepen Alexandra D'Archambeau (Open vld) antwoordt.

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) stelt nog een bijkomende vraag. 

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) licht nog verder toe.

wo 20/03/2024 - 10:47