Terug
Gepubliceerd op 20/03/2024

Notulen  districtsraad Wilrijk

do 07/03/2024 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Samenstelling

Aanwezig

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris

Afwezig

Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid

Secretaris

Julie De Vos, districtssecretaris

Voorzitter

Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad

Agendapunten

1.

2024_DRWI_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 1 februari 2024 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
1.

2024_DRWI_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 1 februari 2024 - Goedkeuring

2024_DRWI_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 1 februari 2024 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 1 februari 2024.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 277 en 132 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 1 februari 2024 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2024_DRWI_00015 - District Wilrijk. Atomiumlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
2.

2024_DRWI_00015 - District Wilrijk. Atomiumlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRWI_00015 - District Wilrijk. Atomiumlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Atomiumlaan in het district Wilrijk:  

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 27 april 2018 (jaarnummer 3926). 

Omdat de functie van de Atomiumlaan voor een groot deel aanleunt bij een hoofdindustriestraat, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) voor om de straat als voorrangsbaan in te richten. Bij plaatsonderzoek werd tevens vastgesteld dat aan de parkeerplaatsen ter hoogte van de Kleine Doornstraat (naast de voorsortering) geen schijfparkeren geldt, dit werd uit het reglement verwijderd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • de straat wordt voorrangsweg (artikel 1);
 • schijfparkeren wordt enkel verplicht in het gedeelte tussen de Edenlaan en de Boomsesteenweg (artikel 3).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 19 januari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Atomiumlaan in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 27 april 2018 (jaarnummer 3926).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2024_DRWI_00022 - District Wilrijk. Jules Moretuslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
3.

2024_DRWI_00022 - District Wilrijk. Jules Moretuslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRWI_00022 - District Wilrijk. Jules Moretuslei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Jules Moretuslei in het district Wilrijk:  

 • behoort deels tot het beheer van de stad Antwerpen, namelijk de ventweg tussen de Legerstraat en de Valkstraat, en het gedeelte tussen de Valkstraat en de Boomsesteenweg;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 24 november 2023 (jaarnummer 8364);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als zone 'Koornbloem'; 
 • het gedeelte dat onder beheer van het gewest valt, maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd 'zone Bist' met het oog op het residentieel parkeren met parkeerschijf. 

Op vraag van het district Wilrijk wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 164 (artikel 6).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Jules Moretuslei in het district Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 24 november 2023 (jaarnummer 8364).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2024_DRWI_00016 - Districten Wilrijk en Hoboken. De Bruynlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
4.

2024_DRWI_00016 - Districten Wilrijk en Hoboken. De Bruynlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRWI_00016 - Districten Wilrijk en Hoboken. De Bruynlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De De Bruynlaan in de districten Wilrijk en Hoboken:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 11 januari 2019 (jaarnummer 235).

Op 15 oktober 2023 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de De Bruynlaan om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;  
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 124 (artikel 3).
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de De Bruynlaan op nummer 124, voldoet aan de voorwaarden.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. 

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de De Bruynlaan in de districten Wilrijk en Hoboken, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 11 januari 2019 (jaarnummer 235).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2024_DRWI_00017 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
5.

2024_DRWI_00017 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2024_DRWI_00017 - Districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk. Floraliënlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;     
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 19 januari 2024 (jaarnummer 436);
 • maakt deel uit van de goedgekeurde zones 30, gekend als 'Omgeving Lodewijk Gerritslaan', 'Omgeving Middelheim', 'Omgeving Floraliënlaan' en 'Omgeving Oosterveld-Elsdonk';
 • maakt deel uit van het reglement 'Gebiedsdekkende maatregelen, publieke laadpalen, district Berchem';  
 • maakt deel uit van het reglement parkeren met beperkte parkeertijd "Binnen de Singel en 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.   
Er wordt geparkeerd aan de dreef naar de Melkerij en in het park aan de Melkerij. Om foutparkeren te voorkomen worden parkeerverbodsborden geplaatst.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2023 (jaarnummer 838) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • een parkeerverbod wordt geplaatst in de dreef naar de Melkerij (artikel 6).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd, parkeren is niet toegelaten in het park.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
verkeerspolitie, advies van 26 januari 2024 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2WIL01 - 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk
2WIL0110 - Adviesbevoegdheid

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Floraliënlaan in de districten Antwerpen, Berchem en Wilrijk, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de collegezitting van 19 januari 2024 (jaarnummer 436).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2024_DRWI_00024 - Michel Willemsplein - Stopzetting markt - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
6.

2024_DRWI_00024 - Michel Willemsplein - Stopzetting markt - Goedkeuring

2024_DRWI_00024 - Michel Willemsplein - Stopzetting markt - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Sinds 1 januari 2024 wordt de wekelijkse openbare vrijdagmarkt op het Michel Willemsplein niet langer georganiseerd. De laatste markthandelaar met een abonnement op deze wekelijkse openbare vrijdagmarkt heeft het abonnement opgezegd per 1 januari 2024. Op de wachtlijst staan ook geen andere markthandelaars die geïnteresseerd zijn in een marktstandplaats op deze markt. Aangezien er geen vaste abonnementhouders meer over zijn op deze markt, die normaal plaatsvindt op vrijdag tussen 8.00 uur - 13.00 uur, gaat de markt niet langer door. Concreet betekent dit dat er zich geen handelaars melden op het terrein waardoor ook inzet vanuit de diensten Stadsbeheer/Evenementen, Film, Markten en Foren/Markten en Foren, Stadsbeheer/Stadsreiniging en de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid niet langer nodig is.

Juridische grond
 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd;
 • Koninklijk Besluit van 24 september betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd;
 • Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).
Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 3 §2 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor het inrichten, wijzigen of stopzetten van een lokale openbare markt.

Argumentatie

Aangezien de wekelijkse gemengde vrijdagmarkt op het Michel Willemsplein niet langer wordt georganiseerd, wordt deze markten officieel stopgezet. Met het stopzetten van de markten vervallen de taken van de betreffende stedelijke diensten, gekoppeld aan het organiseren van de markten. Door het officieel stopzetten kan de markt ook uit de GIS-lagen worden verwijderd zodat het terrein tijdens marktdagen terug beschikbaar wordt voor andere innames openbaar domein.

Besluit

De districtsraad Wilrijk keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt het stopzetten van de wekelijkse gemengde vrijdagmarkt op het Michel Willemsplein goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

De districtsraad geeft opdracht aan:

Dienst:Taak:
SB/EFMF/MFOm het Michel Willemsplein uit het stedelijk overzicht van openbare markten in Antwerpen te halen
District/wijkoverlegOm de buurtbewoners te informeren omtrent de stopzetting van de openbare lokale markt
SB/BOFOm elektriciteitsaansluitingen en nadarhekken waar nodig te verwijderen
SB/SROm het Michel Willemsplein uit de planning van te reinigen marktterreinen te halen
SW/B&O/VDCOm signalisatie om het marktterrein verkeers- en parkeervrij te houden op marktdagen waar nodig te verwijderen
PZAOm de taak het parkeervrij houden van het marktterrein op het Michel Willemsplein te schrappen 
7.

2024_DRWI_00023 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
7.

2024_DRWI_00023 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

2024_DRWI_00023 - Adviesraden - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde op 16 juli 2007 de wijze van communicatie van de bestuurshandelingen van de adviesraden goed (jaarnummer 2247). De verslagen van de vergaderingen worden bezorgd aan de bevoegde districtsschepen, de secretariaten van de andere adviesraden en de districtssecretaris voor mededeling aan het districtscollege en de districtsraad.

Op 16 december 2013 (jaarnummer 828) keurde de gemeenteraad onder andere het kader voor de vernieuwde werking van de adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en senioren goed.

Op 5 december 2013 (jaarnummer 85) keurde de districtsraad de vernieuwde werkwijze goed voor het adviesorgaan cultuur.

Op 5 juni 2014 (jaarnummer 59) keurde de districtsraad de vernieuwe werkwijze goed voor het adviesorgaan sport.

Op 9 oktober 2014 (jaarnummer 104) keurde de districtsraad de oprichting van de districtsjeugdraad Wilrijk als adviesraad goed.

Op 4 december 2014 (jaarnummer 128) keurde de districtsraad het specifiek werkkader goed voor de Wilrijkse Adviesraad Senioren.

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 6 bepaalt dat het district bevoegd is voor lokale inspraak en participatie.

Argumentatie

Het is wenselijk dat het districtscollege en de districtsraad kennis nemen van de verslagen van de vergaderingen van de verschillende adviesraden.

Besluit

De districtsraad Wilrijk neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad wilrijk beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende verslagen:

organisatie datum vergadering
Jeugdraad Wilrijk16 oktober 2023
20 november 2023
18 december 2023
Wilrijkse Adviesraad voor Senioren6 november 2023
Sportraad

Geen

Adviesraad cultuurGeen

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2024_IP_00025 - Interpellatie van raadslid Werner Theuns: Straatverlichting tussen 01:00u en 05:00u.

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
8.

2024_IP_00025 - Interpellatie van raadslid Werner Theuns: Straatverlichting tussen 01:00u en 05:00u.

2024_IP_00025 - Interpellatie van raadslid Werner Theuns: Straatverlichting tussen 01:00u en 05:00u.
Indiener(s)
Werner Theuns
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
vr 16/02/2024 - 12:41
Toelichting
Beste Kristof Bossuyt,


Eind 2022 werden wij geconfronteerd met een ernstige energiecrisis. De stijgende kosten van gas en elektriciteit hebben niemand onberoerd gelaten, inclusief het stadsbestuur. Wij hebben met begrip gereageerd op de maatregel om vanaf januari 2023 de straatverlichting tussen 1u en 5u 's ochtends uit te schakelen.

Nu, een jaar later, is de energiecrisis voorbij. Open Vld Wilrijk zou daarom graag zien dat deze maatregel wordt teruggedraaid.


Openbare straatverlichting is van essentieel belang om burgers zich ook 's nachts veilig te laten voelen in ons district. Het draagt bij aan de zichtbaarheid van zwakkere weggebruikers, vergroot het veiligheidsgevoel van burgers (in het bijzonder vrouwen) en dient tevens als preventieve maatregel tegen inbraken en andere criminele activiteiten.

Daarom wil Open Vld Wilrijk vandaag vragen of:


Het districtscollege bereid is om een collegiale brief te richten aan het CBS met het verzoek om de maatregel, de uitschakeling van de straatverlichting tussen 1u en 5u terug te draaien.

Met vriendelijke groeten

Werner Theuns

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Werner Theuns (Open vld) licht zijn interpellatie toe.

Districtsraadsleden Werner De Grés (Vlaams Belang) en Xeno Wauters (N-VA) houden een tussenkomst.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) geeft antwoord.

wo 20/03/2024 - 10:38
9.

2024_IP_00031 - Interpellatie van raadslid Werner Theuns: Overdruk Atlas Copco in Neerlandwijk

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
9.

2024_IP_00031 - Interpellatie van raadslid Werner Theuns: Overdruk Atlas Copco in Neerlandwijk

2024_IP_00031 - Interpellatie van raadslid Werner Theuns: Overdruk Atlas Copco in Neerlandwijk
Indiener(s)
Werner Theuns
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
di 20/02/2024 - 09:16
Toelichting

Geachte districtsburgemeester,

Beste Kristof,

Via Hoplr bereiken er ons meer en meer signalen over "wildparkeerders" in de wijk Neerland. Het is ondertussen zo ernstig dat er voor vele bewoners bij thuiskomst van het werk, doorgaans tussen 17:00u - 20:00u nog moeilijk plaats te vinden is. Zelfs geen toegang tot hun eigen inpandige garage mogelijk is.

Bij navraag aan verschillende bestuurders/wildparkeerders (voornamelijk werknemers van Atlas Copco) en dit om 22:05u na de late shift blijkt er een parkeertekort op de parking van Atlas Copco bij aanvang van hun (late) shift welke een aanvang neemt om 14:00u. Daardoor zijn deze werknemers genoodzaakt om in de omliggende straten hun heil te zoeken.

In het verleden was er reeds sprake, waren er plannen bij Atlas Copco om tijdens de werken op hun terreinen, aan de Kleine Doornstraat/Dijkstraat ter hoogte van de Atomiumlaan een tijdelijke extra parkeerzone voor de werknemers in te richten.

Kan het DC bevestigen dat er wel degelijk extra parkeerplaatsen gaan gerealiseerd worden en of er nog plannen in die richting zijn en voor wanneer de buurt deze kan verwachten.

Indien het DC op deze vragen momenteel geen antwoord kan bieden (wat mij ten zeerste zou verbazen), kan zij dan een collegiaal schrijven sturen aan Atlas Copco om te vragen naar een StaVaZa.

Met vriendelijke groeten,

Werner Theuns


Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Werner Theuns (Open vld) licht de interpellatie toe.

Districtsraadsleden Marleen Verbruggen (CD&V), Xeno Wauters (N-VA) en Werner De Grés (Vlaams Belang) houden een tussenkomst. 

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (N-VA) geeft een antwoord.

wo 20/03/2024 - 10:39
10.

2024_IP_00038 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Ledverlichting zebrapaden

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
10.

2024_IP_00038 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Ledverlichting zebrapaden

2024_IP_00038 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Ledverlichting zebrapaden
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Alexandra D'Archambeau
Tijdstip van indienen
wo 21/02/2024 - 11:47
Toelichting

‘We zetten in op ledverlichting aan zebrapaden’

(bestuursakkoord/mobiliteit)


2022_SV_00034 - Schriftelijke vraag van raadsleden Omar Al Jouaidi, Martine Depauw: Led zebrapad sint-bavostraat


Op 8/2/22 stuurden wij een schriftelijke vraag om te melden dat de ledverlichting aan de Sint-Bavostraat al geruime tijd niet meer werkte.

Tot op heden werkt deze ledverlichting nog steeds niet?

- zullen hier herstellingswerken uitgevoerd worden?

- zijn er nog andere zebrapaden waar ledverlichting zal voorzien worden?

- kan dit bij heraanleg van straten automatisch mee voorzien worden?

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) licht de interpellatie toe.

Districtsraadslid Xeno Wauters (NV-A) houdt een tussenkomst.

Districtsschepen Alexandra D'Archambeau (Open vld) antwoordt.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) licht nog verder toe. 

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) houdt nog een wederwoord.

wo 20/03/2024 - 10:41
11.

2024_IP_00042 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Fietspad boekstraat

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
11.

2024_IP_00042 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Fietspad boekstraat

2024_IP_00042 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Fietspad boekstraat
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Alexandra D'Archambeau
Tijdstip van indienen
wo 21/02/2024 - 18:46
Toelichting

Het betegelde fietspad van de Boekstraat wordt momenteel uitgebroken en zou geasfalteerd worden.

Kan de bevoegde schepen toelichten welke criteria toegepast worden, maw, waarom uitgerekend het fietspad Boekstraat nu geasfalteerd wordt?


Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) licht de interpellatie toe.

Districtsraadslid Luc Eliaerts (Groen) houdt een tussenkomst.

Districtsschepen Alexandra D'Archambeau (Open vld) antwoordt.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) licht nog verder toe. 

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) houdt nog een wederwoord.

wo 20/03/2024 - 10:43
12.

2024_IP_00040 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: IJsbaan Antarctica

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
12.

2024_IP_00040 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: IJsbaan Antarctica

2024_IP_00040 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: IJsbaan Antarctica
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
wo 21/02/2024 - 17:51
Toelichting

Nieuwe eigenaar Marc Coucke wil ijsbaan Antarctica in Wilrijk slopen.

Wilrijk - Het investeringsbedrijf Alychlo van ondernemer Marc Coucke heeft de ijsbaan Antarctica gekocht. Het gebouw sloot vorig jaar wegens veiligheidsredenen. Alychlo wil er een recreatiegebied bouwen, maar die plannen bevatten geen nieuwe ijspiste.


Onnodig te zeggen dat de afbraak van de ijsbaan Antarctica een zeer spijtige zaak is.

Heeft het college weet van het geplande recreatiegebied? wat omvat dit?

Wordt de verkeersafwikkeling nauwlettend bekeken?
Wat met het nu ondermaatse openbaar vervoer naar de site?

Wat zal de impact zijn op de site kinderboerderij?

Wordt de ‘groenverbinding’ kinderboerderij/snowworld/schoonselhof/planetarium fort onverminderd uitgewerkt?

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) licht de interpellatie toe.

Districtsraadslid Xeno Wauters (NV-A) houdt een tussenkomst.

Districtsschepen Robert Moens (NV-A) antwoordt. 

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) licht nog verder toe.

wo 20/03/2024 - 10:44
13.

2024_IP_00046 - Interpellatie van raadslid Werner De Gres: Voetpad Kortestraat en Karel Poma straat

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
13.

2024_IP_00046 - Interpellatie van raadslid Werner De Gres: Voetpad Kortestraat en Karel Poma straat

2024_IP_00046 - Interpellatie van raadslid Werner De Gres: Voetpad Kortestraat en Karel Poma straat
Indiener(s)
Werner De Gres
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
ma 26/02/2024 - 15:04
Toelichting

Geachte ,

De toestand van het voetpad tussen de Kortestraat en Karel Poma Straat is zeer zwaar beschadigd.

Dit door het aan en af rijden van zeer zwaar vrachtverkeer.Deze kleine straatjes zijn daar niet tegen bestand .

Wanneer wordt dit stuk voetpad terug heraangelegd?

Zou er in de toekomst signalisatie kunnen voorzien worden om deze zware vrachtwagens om te leiden  ,want anders zal dit stuk voetpad 

keer op keer beschadigd worden .

Eventueel paaltjes voorzien opdat de lichtere vrachtwagens toch beter hun bocht zouden nemen .

Tenslotte meer controleren in deze betreffende wijk op inbreuken van te zware ladingen en te grote vrachtwagens 

Dank .


.


Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Werner De Grés (Vlaams Belang) licht de interpellatie toe.

Districtsschepen Alexandra D'Archambeau (Open vld) antwoordt.

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) licht nog verder toe. 

Districtsraadslid Werner De Grés (Vlaams Belang) houdt een wederwoord.

wo 20/03/2024 - 10:45
14.

2024_IP_00047 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Heraanleg Lotus- Chrysanten- en Cliviastraat

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
14.

2024_IP_00047 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Heraanleg Lotus- Chrysanten- en Cliviastraat

2024_IP_00047 - Interpellatie van raadsleden Martine Depauw, Omar Al Jouaidi: Heraanleg Lotus- Chrysanten- en Cliviastraat
Indiener(s)
Omar Al Jouaidi, Martine Depauw
Gericht aan
Alexandra D'Archambeau, Hans Ides
Tijdstip van indienen
wo 28/02/2024 - 15:15
Toelichting

Op een infomoment dat doorging op 22 februari konden omwonenden en geïnteresseerden het eerste ontwerp van heraanleg ontdekken en hun mening geven.

Groenbouwers en Buurtbouwers waren ook aanwezig.

De opkomst was groot, vele bewoners maakten inderdaad opmerkingen en gaven hun mening.


1. Over het experiment bermparkeren

vele bewoners gaven hierover commentaar, duidden de problematiek, …

Vraag:

Met de mening van de omwonenden wordt blijkbaar geen rekening gehouden.
Maandag 26 februari werden in de Cliviastraat borden geplaatst, meldende dat vanaf 29/2 wegmarkeringen zullen aangebracht worden. Pas op woensdag 28 februari, vinden de bewoners van de bloemenstraten een brief in de bus waar de werken en de nieuwe rijrichting aangegeven wordt.

Werd er effectief rekening gehouden met de geformuleerde aanpassingen en voorstellen door de bewoners gemeld op het infomoment?

2. Heraanleg bloemenstraten

Twee opties werden voorgesteld en de bewoners mochten hun voorkeur kenbaar maken.

Vragen:

- bij de heraanleg worden geen fietsenstallingen voorzien?

- op de voorgestelde opties werd geen rijrichting aangeduid? Waarom niet?

- de gebruikte straatplannen zijn blijkbaar achterhaald en niet altijd correct (inritten), waarom niet?
- zal er wel degelijk rekening gehouden worden met de opmerkingen en aanvullingen die door de bewoners gegeven werden?

- wordt er rekening gehouden met de ruimere veranderende omgeving? Bv. Project matexi, project valaarwei…

- de enorme parkeerdruk ontstaat ook door het nabije betalende parkeren, hoe kan dit opgevangen/niet opgevangen worden?

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) licht de interpellatie toe.

Districtsraadslid Xeno Wauters (NV-A) houdt een tussenkomst.

Districtsschepen Alexandra D'Archambeau (Open vld) antwoordt.

Districtsraadslid Martine Depauw (Vooruit) stelt nog een bijkomende vraag. 

Districtsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) licht nog verder toe.

wo 20/03/2024 - 10:47
15.

2024_IP_00048 - Interpellatie van raadsleden Luc Eliaerts, Dirk Avonts, Peggy Deckx, Azeddine Hayani: heraanleg Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat; mobiliteitsplan met knip aan het Karel Mestdaghplein

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
15.

2024_IP_00048 - Interpellatie van raadsleden Luc Eliaerts, Dirk Avonts, Peggy Deckx, Azeddine Hayani: heraanleg Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat; mobiliteitsplan met knip aan het Karel Mestdaghplein

2024_IP_00048 - Interpellatie van raadsleden Luc Eliaerts, Dirk Avonts, Peggy Deckx, Azeddine Hayani: heraanleg Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat; mobiliteitsplan met knip aan het Karel Mestdaghplein
Indiener(s)
Azeddine Hayani, Peggy Deckx, Luc Eliaerts, Dirk Avonts
Gericht aan
Alexandra D'Archambeau
Tijdstip van indienen
do 29/02/2024 - 16:43
Toelichting

 Het districtsbestuur plant een heraanleg van de Cliviastraat, Lotusstraat en Chrysantenstraat en wil  daarbij meer ruimte maken voor groen en water. Dit wordt positief ervaren door de bewoners van de betrokken straten.

Tevens wordt voorzien dat deze straten  enkel richting worden:

 

Dit kan evenwel niet  los gezien worden van het project van de paardenwei aan het Hof Van Mols. Daarvan voorziet  het mobiliteitsplan een knip aan het Karel Mestdaghplein.  

Blijft het na deze knip voor het verkeer komende van de Cyriel Buyssestraat  nog mogelijk om via de Lodewijk Mortelmansstraat naar de Valaarstraat te rijden?

Als dat niet het geval zou zijn, dreigt al het verkeer vanuit de Cyriel Buyssestraat én de Julius De Geyterstraat via de Lotusstraat te worden geleid i.p.v. de veel bredere Valaarstraat. Heeft uw college in dat geval gedacht aan aangepaste maatregelen?

Het belang van deze verkeerstroom mag zeker niet worden onderschat. Uit straatvinken 2022 blijken volgende cijfers

 • Cyriel Buyssestraat: 305 auto’s
 • Edward Keurvelsstraat: 90 auto’s
 • Lotusstraat: 6 auto’s

Omwille daarvan is het van cruciaal belang dat het verkeer van op het rondpunt op het Karel Mestdaghplein via de L. Mortelmansstraat naar de Valaarstraat kan blijven rijden, zoals dat vandaag het geval is. Kan het districtsbestuur officieel bevestigen dat deze passage mogelijk zal blijven na de werken binnen het project van de Hof Van Mols?

Indien dat niet het geval is, welk bestuur beslist dan uiteindelijk over het mobiliteitsplan dat bij het project van het Hof Van Mols hoort?

Zal het districtscollege Wilrijk dan in ieder geval proactief advies  geven dat het verkeer van op het rondpunt op het Karel Mestdaghplein via de L. Mortelmansstraat naar de Valaarstraat moet kunnen blijven rijden ?

Bespreking
Antwoord

Interpellaties met jaarnummer 2024_IP_0048 en 2024_IP_00049 worden samen behandeld.

Districtsraadsleden Luc Eliaerts (Groen) en Lien Moens (PVDA) lichten de interpellaties toe.

Districtsraadsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) geeft een antwoord. 

Districtsraadslid Lien Moens (PVDA) stelt nog een bijkomende vraag.

wo 20/03/2024 - 10:48
16.

2024_IP_00049 - Interpellatie van raadsleden Lien Moens, Youssef Boubker: Mobiliteit omgeving Valaar Bloemenstraten

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad; Hans Ides, districtsschepen; Robert Moens, districtsschepen; Linda Verlinden, districtsschepen; Werner Theuns, districtsraadslid; Martine Depauw, districtsraadslid; Magda Biesemans, districtsraadslid; Alexandra D'Archambeau, districtsschepen; Lien Moens, districtsraadslid; Dirk Avonts, districtsraadslid; Azeddine Hayani, districtsraadslid; Youssef Boubker, districtsraadslid; Peggy Deckx, districtsraadslid; Monique Mahieu, districtsraadslid; Els Vanderelst, districtsraadslid; Xeno Wauters, districtsraadslid; Philippe Kussé, districtsraadslid; Marleen Verbruggen, districtsraadslid; Werner De Gres, districtsraadslid; Luc Eliaerts, districtsraadslid; Frida Boeykens, districtsraadslid; Wim Walschaerts, districtsraadslid; Marwan Morowa, districtsraadslid; Julie De Vos, districtssecretaris
Afwezig
Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris
Verontschuldigd
Eric Huijbrechts, districtsraadslid; Omar Al Jouaidi, districtsraadslid
Secretaris
Julie De Vos, districtssecretaris
Voorzitter
Kristof Bossuyt, voorzitter van de districtsraad
16.

2024_IP_00049 - Interpellatie van raadsleden Lien Moens, Youssef Boubker: Mobiliteit omgeving Valaar Bloemenstraten

2024_IP_00049 - Interpellatie van raadsleden Lien Moens, Youssef Boubker: Mobiliteit omgeving Valaar Bloemenstraten
Indiener(s)
Lien Moens, Youssef Boubker
Gericht aan
Kristof Bossuyt
Tijdstip van indienen
vr 01/03/2024 - 07:22
Toelichting

De twee op til zijnde projecten langs de Boomsesteenweg, nl Matexi en het AG Vespa project ‘Hof Van Mols’, zorgen al enige tijd voor beroering in de omliggende wijk. Nog steeds terecht blijft het verzet tegen bouwen op schaarse open ruimte, daarbij komt grote bezorgdheid rond de verkeersafwikkeling in de wijk door de twee projecten samen.

Op de commissie van 8/1/2024  werd tijdens de toelichting door de directrice van AG Vespa bevestigd dat er niets beslist wordt zo lang het mobiliteitsonderzoek niet is afgerond. Dat onderzoek zou zijn opgestart en daarbij meteen de eerste vraag: wanneer zijn de resultaten te verwachten voor bespreking op de raad?

Zeer recent is ook het project van heraanleg van een aantal Bloemenstraten (Cliviastraat, Chrysantenstraat en Lotusstraat) opgestart. Eerste infomoment ging door op 22/2, er waren zo’n 40 aanwezigen voor de 3 straten samen.

Dat project start eerst met een proefopstelling voor aanpassing van de circulatie. De Lotusstraat, Clivastraat en Chrysantenstraat worden enkel richting, en die aanpassing komt er in functie van het parkeren langs beide zijden van de weg.

Deze wijziging in circulatie is echter niet los te zien van het project ‘Hof van Mols’ waarbij ook een nieuw circulatieplan hoort, met meerbepaald een voorgestelde knip van het Karel Mestdaghplein. 

Die knip is op een infovergadering van 28/9/2023 rond het project Hof Van Mols voor de eerste keer tevoorschijn gekomen, en blijft sindsdien circuleren.

In november 2023 is het voorontwerp voor het project Hof Van Mols in district Antwerpen goedgekeurd, maar voor zover we weten zonder onderzoek naar de mobiliteit in de brede omgeving. Mobiliteit die zeer zeker impact zal hebben op grondgebied Wilrijk.

Op onderstaande afbeeldingen is te zien hoe het project is voorgesteld aan district Antwerpen. Merk op dat er geen enkele aanduiding te zien is aan de westzijde van het Karel Mestdaghplein.

 pastedGraphic_1.png

Nochtans is het net dat ontbrekende stuk dat zal bepalen of de Bloemenstraten nog leefbaar blijven of niet. Want wat gebeurt er als men niet meer via het Mestdaghplein naar de Valaarstraat kan? Dan komt dat verkeer in de Cliviastraat en de Lotusstraat terecht. Straten waarin het district net investeert om ze leefbaarder, groener, en veiliger te maken.

150 inwoners van de Bloemenstraten ondertekenden een petitie om hun bezorgdheid aan het college duidelijk te maken, dus veel meer dan de 40 mensen die bereikt werden met het infomoment. Zij willen u de handtekening graag overhandigen op deze raad, met de dringende vraag de twee projecten niet los van elkaar te zien of te laten doorgaan, maar het bredere mobiliteitsonderzoek af te wachten en de bewoners van de Bloemstraten te betrekken in wat zal volgen.

Bespreking
Antwoord

Interpellaties met jaarnummer 2024_IP_0048 en 2024_IP_00049 worden samen behandeld.

Districtsraadsleden Luc Eliaerts (Groen) en Lien Moens (PVDA) lichten de interpellaties toe.

Districtsraadsburgemeester Kristof Bossuyt (NV-A) geeft een antwoord. 

Districtsraadslid Lien Moens (PVDA) stelt nog een bijkomende vraag.

wo 20/03/2024 - 10:52