Terug districtsraad Wilrijk

Thu 06/06/2024 - 20:00 raadzaal districtshuis Wilrijk

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

A-punten

District Wilrijk

secretariaat
openbaar domein
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
Burger- en buurtinitiatieven

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Mondelinge vragen