Terug
Gepubliceerd op 17/05/2024

Agenda  districtsraad Ekeren

ma 27/05/2024 - 20:00 Raadzaal

 • 1.

  2024_DREK_00023 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Goedkeuring werkingsverslag en jaarrekening 2023. Steminstructies stadsafgevaardigde - Goedkeuring

 • 2.

  2024_DREK_00022 - Beheerplan - Begraafplaats Ekeren - Goedkeuring

 • 3.

  2024_DREK_00021 - Bestek GAC_2024_03126 (SWOU12368). Wegeniswerken Driehoekstraat, Ekeren - Bestek en procedure - Goedkeuring

 • 4.

  2024_DREK_00025 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata tweede semester 2024 - Kennisneming

 • 5.

  2024_DREK_00026 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 16, 23 en 30 april 2024 - Kennisneming

 • 6.

  2024_DREK_00027 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 29 april 2024 - Goedkeuring