Terug
Gepubliceerd op 27/02/2024

2024_IP_00032 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Koenraad Cassiers: Nieuwe werking overleg en communicatie jeugd

districtsraad Hoboken
ma 26/02/2024 - 19:30 Raadszaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Kathelijne Toen, districtsburgemeester; Paul De Ranter, districtsschepen; Tom De Boeck, districtsschepen; Carine Leys, districtsschepen; Christel Schepers, districtsraadslid; Maria Snijders, districtsraadslid; Carolyn Krekels, districtsschepen; Abderrahim Badri, districtsraadslid; Sibel Gyuler, districtsraadslid; Tim Joye, districtsraadslid; Hilde Laureys, districtsraadslid; Guy Milis, districtsraadslid; Tom Peeters, districtsraadslid; El Hassane Aarab, districtsraadslid; Alfred Gorrebeeck, districtsraadslid; Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; Geert Pichal, districtsraadslid; Koenraad Cassiers; Ineke Pycke, Districtssecretaris

Afwezig

Elke Heylen, districtsraadslid; Wim Wienen, waarnemend districtssecretaris

Verontschuldigd

Yeliz Citak, districtsraadslid; Tineke Elst, districtsraadslid; Guido Verveckken, districtsraadslid; Emile Smets, districtsraadslid

Secretaris

Ineke Pycke, Districtssecretaris

Voorzitter

Kathelijne Toen, districtsburgemeester
2024_IP_00032 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Koenraad Cassiers: Nieuwe werking overleg en communicatie jeugd 2024_IP_00032 - Interpellatie van raadsleden Elisabeth Van Dyck, Koenraad Cassiers: Nieuwe werking overleg en communicatie jeugd

Motivering

Indiener(s)

Koenraad Cassiers, Elisabeth Van Dyck

Gericht aan

Kathelijne Toen

Tijdstip van indienen

di 20/02/2024 - 11:02

Toelichting

Beste schepen,

In september 2022 gaf u een toelichting op onze interpellatie over de werking van de jeugd- en kinderdistrictsraad. Daaruit bleek dat u een nieuwe manier van werken ging introduceren. Er zouden twee luiken zijn:

  • overlegmomenten op drie fora, namelijk de jeugdverenigingen, het professioneel jeugdwerk en een mogelijke herstart van een kinder- en jongerenraad in samenwerking met de medewerker onderwijs 
  • Inspraaktrajecten die starten vanuit het bestuur, waarin rond concrete dossiers advies van betrokken jongeren gevraagd zou worden.

Onze vragen:

  • Werden er effectief overlegmomenten op de drie fora georganiseerd? Hoe verliepen die? Welke vragen vanuit de organisaties (vrijwillig en professioneel) werden verder opgenomen door het district? Werd een nieuwe vorm voor de vroegere kinderdistrictsraad gevonden?
  • Over welke dossiers werd door het districtsbestuur een inspraaktraject georganiseerd? Werden de verkregen adviezen uitgevoerd of werd er rekening mee gehouden?


Bespreking

Antwoord

Districtsraadslid Van Dyck houdt haar interpellatie.
Districtsburgemeester Toen geeft antwoord op de vragen.
Districtsraadslid Van Dyck houdt nog een wederwoord.
- Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via het stadsarchief.

‚Äč di 27/02/2024 - 09:20